Om Center for Kunst og Kristendom

Forskningen ved Center for Kunst og Kristendom har modtaget støtte gennem en række offentlige forskningsbevillinger siden 1993. For tiden foregår forskningen i høj grad ved Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer samt gennem projektet In-visibilis; desuden i samarbejde med Det teologiske Fakultet i Oslo gennem projektet Sanselighet og Transcendens (ledet af Prof. Svein Aage Christoffersen og støttet af Det Norske Forskningsråd). 

Centeret udgiver tidsskriftet Transfiguration: Nordic Journal of Religion and the Arts i samarbejde med Det Teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo.