Niels Henrik Gregersen

Niels Henrik Gregersen

Professor

This overview of research comprises three parts:

(1) Brief on my primary research fields,

(2) A list of publications between 2017 and 2022, and

(3) A list of books and anthologies.

Please find older publications in the general section on "Research Output" 

 

1. Brief on Primary Research Fields

Science and Religion, esp. philosophical issues and theological issues regarding the significance of evolutionary theory and complexity studies.

Contemporary theology, esp. concepts of God in 20th century theology, theology of creation; deep incarnation; eschatology.  

Philosophical and social anthropology, esp. concerning risk and risk-taking, gift and generosity, resonance theory.

The reception of Luther and Reformation theology in the 19th and 20th century.

 

2. Publications between 2017-2022

                                          2022

  1. Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Eds. Pamela Slotte, Niels Henrik Gregersen, and Helge Årsheim. Odense: University Press of Southern Denmark 2020, 488 pp.
  2. "Introduction: Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017.” In Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Eds. Pamela Slotte, Niels Henrik Gregersen, and Helge Årsheim. Odense: University Press of Southern Denmark, 13-38.
  3. “Nordic Lutheranism and Secular Law: The Role of Law in the Grundtvigian Creation Theologies of K.E. Løgstrup and Regin Prenter.” In Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Eds. Pamela Slotte, Niels Henrik Gregersen, and Helge Årsheim. Odense: University Press of Southern Denmark, 41-87.
  4. Bruno Petrušić & Niels Henrik Gregersen, ”The Selective Awareness Experiment: An Argument for Causal Pluralism.” Issues in Science and Theology: Creative Pluralism? Eds. Michael Fuller, Dirk Evers & Anne Runehov. Amsterdam: Springer Netherlands, 133-143.
  5. ”Wentzel van Huyssteen (1942-2022) in memoriam”. International Society for Science and Reliigon. December 2022 Blog. www.issr.org.uk/blog/december-2022-blog, 1-8.
  6. “Offentlighedsteologi i dansk tradition: Rødder og ruter” (medforfatter: Jonas Adelin Jørgensen). I Offentlighedsteologi: En introduktion. Red. Jonas Adelin Jørgensen, Birgitte Stoklund Larsen & Ulrik Nissen. København: Eksistensen, s. 63-96.
  7. ”Folkekirkens fem bekendelsesskrifter: Bekendelser af første og anden orden”. I Bekendelser: En antologi om forpligtethed. Red. Henrik Brandt-Pedersen. København: Eksistensen, s. 95-110.
  8. “Hvad har resonans med teologi at gøre?”. Arken # 170, 10-17.
  9. ”Tre økologier: den fremmede, den kulturskabte og den sammenfiltrede natur – en diskussion med Cecilie Rubow”. Arken # 172, 8-16.
  10. ”Hemmeligheder: Mellem slør og åbenbaring”. Bibliana 2022/#1, 1-6. https://readymag.com/u53721909/3151589/

 

                                                   2021

768.        Ind i fællesskabet. En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv. København: Eksistensen, 448 pp. 1st ed. March 13, 2nd edition October 4, 2021.

Anmeldelser:

Thomas Reinholdt Rasmussen: ”Midt i livet begynder det evige liv”, Kristeligt Dagblad d. 12.4.2021.

Jes Nysten: ”Den generøse samtidsteologi”, Præsten 111:17, d. 29. april 2021, s. 398-401.

Martin Ravn: ”Generøs bog om døden bringer læsernes egne erfaring i spil”, Kirke.dk d. 15.4.2021

Henrik Bach: ”Imponerende bog om den kedeligste af alle verdens religioner”, Information d. 25.6.2021.

Søren Pedersen: ”Ind i fællesskabet”, Religion: Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF, 2021: 3, 34-36.

Jonas Jochumsen, ”Ind i fællesskabet”, Arken # 169 (2021), 74-75.

767. Henrik Gregersen & Hans Raun Iversen eds., Theodor Jørgensen: Dannelse til evigheden. Udfordringer til dansk teologi. København: Eksistensen 2021, 352 pp.

766. Body Politics: Theology in the Pandemic, Dialog: A Journal of Theology 68:4 (2021), 348-350.

765. Resonant Selves in Ethical and Theological Perspective: On Personhood and Identity Formation. Dialog: A Journal of Theology 68:4 (2021), 396-408.

764. ”Can Science Dispense with Religion?”. In Can Science Dispense with Religion? Ed. Mehdi Golshani. Qum: Al-Mustafa International Publication and Translation Center, 3rd ed., 151-158.

763. Niels Henrik Gregersen & Hans Raun Iversen: ”Indledning: Tro og menneskelighed i Theodor Jørgensens teologi”. I: Theodor Jørgensen: Dannelse til evigheden. Udfordringer til dansk teologi. København: Eksistensen 2021, 7-27.

762. “Resonans og transcendens: Når der bliver mere ud af mindre”. Kritisk forum for praktisk teologi no. 163 (2021), 1-21. Open access: https://www.kfpt.dk/

761. ”Forlaget Vandkunstens nye teologiske Folkebibliotek”, TEOL-Information 64: september 2021, 27-30.

760. ”Ind i fællesskabet: Kan man tro på opstandelsen?” Trinitatis Kirkeblad 2021:1, 10-13.

759. ”Ansigtets inder- og yderside. Hvem er vi – bag masken og foran masken?”, Domkirken 85:4: Kirkemagasin, 6-7.

758.”Farvel til en moderne gammeltroende. Mindeord om Ole Jensen”. Kirke.dk. 16.12.2021

 

                                               2020:

759. “Deep Incarnation and Chalcedon: On the Enduring Legacy of the Cappadocian Concept of mixis”. In Herausforderungen des klassischen Theismus. Band 2: Inkarnation (STEP 16:2). Eds. Thomas Marschler and Thomas Schärtl. Aschendorff: Münster 2020, 253-287.

758. “Is the Universe a Sacrament? Denis Edwards’ Contribution to Sacramental Thinking”. In: God in the Natural World: Theological Explorations in Appreciation of Denis Edwards. Eds. Ted Peters & Marie Turner. Adelaide, AUS: ATF Press, 25-42.

757. Lisbet Christoffersen & Niels Henrik Gregersen: “N.F.S. Grundtvig and A.S. Ørsted: Shapers of the Danish People’s Church.” In Making Scandinavian Law Christian: Law and Christianity in the Writing of Scandinavian Jurists (Law and Religion Book Series). Eds. Kjell Å Modéer and Helle Vogt. London: Routledge, 206-241.

756. ”Resilient Selves: A Theology of Resonance and Secularity”, Dialog: A Journal of Theology59:2, 93-102.

755.  ”The Corona Crisis Unmasks Prevailing Social Ideologies”.Dialog: A Journal of Theology 59:2, 83-85. Also at Wiley PublicEmergency Collection, htttps://nih.gov.us“

754. En dåbsteologi for uperfekte mennesker med en ufærdig tro: En dybdeteologisk tolkning”. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 160 (Juni 2020: Dåb), 61-76.

753. ”Dåpen – en nådens kilde. Anmeldelse af Harald Hegstad”. Tidsskrift for praktisk teologi 37:2, 108-112.

752. ”Perfektionskulturen giver ny aktualitet til det religiøse.” Oprindelig titel: ”Perfektionskultur og udmattelse”, kronik i Kristelig Dagblad 22. januar 2020.

751. Coronakrisen viser ideologiernes afmagt. Essay”. Kristeligt Dagblad, 28. marts 2020.

       

                                   2019 

750. Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018. Festskrift til Hans Raun Iversen. Red. Lisbet Christoffersen, Niels Henrik Gregersen, Karen Marie Sø Leth-Nissen. København: Eksistensen 2018, 370 pp. Heri ”Forord”, pp. 7-8.

749. “Risk and Resonance: Expanding the Science-Religion Dialogue.” Philosophy, Theology, and the Sciences 6:2 (2019), 1-5.

748. “Resonance, Risk, and Religion: Gerd Theissen and Hartmut Rosa on Religious Resonance.” Philosophy, Theology, and the Sciences 6:2 (2019), 6-32.

747. "From oeconomia to Nordic Welfare Societies: The Idea of a Third-Zone Lutheranism”. Theology Today 76:3 (2019), 224-232.

746. "Religious Implications of Multilevel Systems Biology”. In Rethinking Biology: Public Understandings. Eds. Michael J. Reiss, Fraser Watts, and Harris Wiseman. Singapore: World Scientific Publications, pp. 233-264.

745. ”Towards a more Generous Creation Theology: On Mutuality and the Circulation of Gifts. In: American Perspectives meet Scandinavian Creation Theology, Elisabeth Gerle and Michael Schelde. Aarhus: The Grundtvig Study Center/Church of Sweden Research Department 2019, 64-75.

744. “Preface”. I Denis Edwards, Deep Incarnation: God's Redemptive Suffering with Creatures. Maryknoll, New York: Orbis Books, xi-xiii

743. ”Hans Raun Iversens program for den praktiske teologi”. I: Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018. Festskrift til Hans Raun Iversen. Red. Lisbet Christoffersen, Niels Henrik Gregersen, Karen Marie Sø Leth-Nissen. København: Eksistensen 2019, 29-48.

742. ”Det resonante selv: Naturen som resonanssfære”. I Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiple mennesker i multiple møder. Red. Christine Tind-Johannesen-Henry & Hans Raun Iversen. København: Eksistensen Akademisk, 241-270.

741. ”Blasfemi: Fra Jesus-traditionen til nyeuropæisk kristendom”. I Religionsretlig lovgivning Kirkeretsantologi 2019: Trossamfundslov og Blasfemibestemmelse. Christoffersen, Lisbet, Anders Jørgensen & Svend Andersen. København: Eksistensen Akademisk, s. 245-264.

740. ”Fra Universitet til Diversitet: Om samtidsteologiens forhold til tro og kirke”, Trosforum 2004-2019. Anne Ravn o.a. København: Det teologiske Fakultet, 38-46.

739. ”Plug-in dåb”. I Kirkemagasin Vor Frue Kirke København 15:2 (marts-maj). ”Tema: Dåb”, 6-7.

 

                                             2018

 

738. Carsten Bach-Nielsen, Niels Henrik Gregersen og Niels Kærgaard, Hvorfor holder vi reformationsjubilæum? Om reformationen og erindringen. (Reformationsserien nr. 11) (Eksistensen: København), 78 s., 2018.

737. ”Church and Culture in Living Interaction”. In Human Comes first: The Christian Theology of N.F.S. Grundtvig, ed. Edward Broadbridge. Aarhus: Aarhus University Press, 2018. 22-55.

736. “Wisdom Theology as an Axial Phenomenon.” In Evolution of Wisdom: Major and Minor Keys, eds. Agustín Fuentes and Celia Deane-Drummond. Notre Dame, IN: Center for Theology, Science, and Human Flourishing 2018, 170-182.

735. “From Spiritual Information to Communication and Transformation”. In Sir John’s Vision: What Do We Know? What Is There to Learn? In Paul C.W Davies, George F.R. Ellis, and Keith Ward. West Conscohocken, PA: Templeton Press, 164-173.

734. “Luther’s Theology of Creation: Nordic Perspectives”. Lutherjahrbuch 2018, vol 86, 353-355.

733. ”Den perforerede to-regimentelære: Den tredje zones lutherdom”, Ugeskrift for Retsvæsen, januar 2018 nr. 2, 11-14.

732. ”Mr. Praktisk teologi sender stafetten videre”. TEOL-information, No 58, 2018, 6-9.

731. ”Opstandelsen handler om fællesskabet”, kronik i Kristeligt Dagblad 3. april 2018.

 

                                                 2017:

730. Hvorfor er vi protestanter? Om reformationen og teologien (Reformationsserien nr. 10) (Eksistensen: København), 80 s., 2017.

729. Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 1: 1517-1700. Bind 2: 1700-1914. Bind 3: 1914-2017, eds. Niels Henrik Gregersen and Carsten Bach-Nielsen (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), 443 + 464 + 611 pp. = 1518 pp.

728. Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology, eds. Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla, and Trygve Wyller (Research in Contemporary Religion vol 24) (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht 2017), 274 pp. ”Preface”, s. 7-9.

729. ”Reconfiguring Reformation Theology: The Program of Scandinavian Creation Theology”, with Bengt Kristensson Uggla and Trygve Wyller. In Reformation Theology for a Post-Secular Age, 11-34.

728. “K.E. Løgstrup and Scandinavian Creation Theology”. In Reformation Theology for a Post-Secular Age, 37-66.

727. “Martin Luther in Denmark”, Oxford Research Encyclopedia of Religion. Online March 2017, 21 pp. DOI: 10.1093/acrefore/9780199340378.013.319

726. “Luther in Denmark”, The Oxford Research Encyclopedia of Martin Luther, Derek R. Nelson & Paul Hinlicky eds. (New York: Oxford University Press 2017), vol. 2., pp. 256-270

725. “Religion and Axiality: Theological Reflections on Robert N. Bellah’s Axial Age Hypothesis”, Scottish Journal of Theology 2017:1, pp. 61-73. doi: 10.1017/S0036930616000478. February 3, 2017.

724. “The Exploration of Ecospace: Extending or Supplementing the Neo-Darwinian Paradigm?”, Zygon: A Journal of Theology 52:2 (June 2017), 561-586.

723. “Positive Loss and Tragic Memory: On the Preservation of Community”, Dialog: A Journal of Theology 56:4 (Winter 2017), 11-21.

722. “Endangered Selves and Societies: Towards a Theology of Disaster” (editorial with Jan-Olav Henriksen), Dialog: A Journal of Theology 56:4 (Winter 2017), 331-335.

721. “Introduction: J. Wentzel van Huyssteen and Interdisciplinary Theology”, In Human Origins and the Image of God: Essays in Honor of J. Wentzel van Huyssteen (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2017, 1-21.

720. ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program” (Niels Henrik Gregersen & Carsten Bach-Nielsen). I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 1: 1517-1700 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), 11-31.

719. ”Fra enevælde til demokrati: Lutherdommens transformationer” (Carsten Bach Nielsen & Niels Henrik Gregersen). I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 2: 1700-1914 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 9-31.

718. ”Luther genopført, modsagt og genbrugt: Det 20. århundredes epoker”. I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 11-47

717. ”Luther i dansk kirke og kultur 1914-2017” I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3:1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 75-121.

716. ”Dansk teologi 1914-2017”. I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 253-300.

715. ”Ti bud på den fortsatte reformation: Indledning”. I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 461-466.

714. ”Den fortsatte reformation: Hvad med spiritualiteten? I Reformationen i dansk kirke og kultur. Bind 3: 1914-2017 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017), pp. 553-561.

713. ”Videnskab - tese 63-65”. I 95 nye teser, eds. Anne Marie Pahuus & Henrik Grøndal Lund (Aarhus: Aarhus University Press 2017), pp. 161-67.

712. ”Ånd (Treenigheden)”, Præsteforeningens Blad 2017:45, pp.1150-1153.

711. “Reformationen i dansk kirke og kultur I-III: Præsentation af et forskningsprojekt”. Teol-Information 55, Februar 2017, pp. 10-13.

710. Kristian Mejrup, Niels Henrik Gregersen & Lisbet Christoffersen, ”Pronola: Nyt nordisk forskningsprojekt om ret og religion”. Teol-Information 55, Februar 2017, pp. 30-33.

709. ”Videnskaben og virkelighedens båndbredde… og noget om balloner”, Kvant 28:4, pp. 31-32.

708. Ciara Reyes & Niels Henrik Gregersen. “Deep Incarnation & the Cosmos: A Conversation with Niels Henrik Gregersen” (with ), American Scientific Association Publications, Summer 2017, 1-4.

Contributor to The Oxford Companion to Christian Thought; The Cambridge Dictionary of Theology; The Cambridge Dictionary of Christianity; Die Religion in Geschichte und Gegenwart (4th ed., 8 vols.); Encyclopedia of Science and Religion (2 vols); Encyclopedia of Religion and Nature (2 vols); Encyclopedia of Sciences and Religions (4 vols); Dictionary of the Ecumenical Movement; Dictionary of Historical Theology, and Den Store Danske Encyklopædi (20 vols).

       

3. Books in Chronological Order

 

Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede (Acta Jutlandica, LXV: 1, vol 17), Aarhus: Aarhus UP 1988, 20012, 310 pp.

Gud og universet. W. Pannenbergs religionsfilosofi, Copenhagen: GAD 1989, 164 pp.

Niels Henrik Gregersen (ed.):  Fragmenter af et spejl. Bidrag til dogmatikken, Copenhagen: ANIS 1992, 2nd  ed. 1993, 3rd ed. 1997, 4rd ed. 2003. Reprint 2014, 334 pp.

N.H. Gregersen/A. Wiin Nielsen (eds.): Kaos og kausalitet. Om kaosteorien og dens betydning for filosofi og teologi, Aarhus: Aarhus UP 1992, 332 pp.

Niels Henrik Gregersen (ed.): Naturvidenskab og livssyn, Copenhagen: Munksgaard 1993, 2nd ed. 1994, 461 pp.

Niels Henrik Gregersen/Eva Meile/Kirsten Nielsen: Tid og evighed. I begyndelsen skabte Gud..., Copenhagen: ANIS 1995, 126 pp.

Niels Henrik Gregersen/Eva Meile/Kirsten Nielsen: Rejsen og grænsen. Som mand og kvinde skabte han dem..., Copenhagen: ANIS 1995, 2nd ed. 1998, 110 pp.

Den dobbelte kristendom, Herning: Poul Christensen 1996, 104 pp.

Niels Henrik Gregersen/Wentzel van Huyssteen (eds.): Rethinking Theology and Science. Six Models for the Current Dialogue, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 1998, 240 pp.

Niels Henrik Gregersen/Willem B. Drees/ Ulf Görman (eds.), The Human Person in Science and Theology, Edinburgh: T & T Clark/Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 2000, 218 pp.

Niels Henrik Gregersen/Ulf Görman (eds.), Design and Disorder. Perspectives from Science & Theology, Edinburgh: T & T Clark 2002, 232 pp.

Niels Henrik Gregersen (ed.): From Complexity to Life: On the Emergence of Life and Meaning, New York: Oxford University Press 2003, 233 pp.

Co-editor (Editor-in-chief Wentzel van Huyssteen) of Encyclopedia in Science & Theology vols. I-II (New York: MacMillan Reference 2003), 1050 pp. 

Niels Henrik Gregersen, Ted Peters, Bo Holm, and Peter Widman (eds.): The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology (Minneapolis: Fortress Press 2005), 368 pp.

Niels Henrik Gregersen, The Presence of God in an Evolutionary World, translated into Romanian as Dumneuzeu intr-o lume evolunista (Bucharest: Curtea Veche 2007), 160 pp.

Wolfhart Pannenberg: The Historicity of Nature. Essays on Science & Theology, edited by Niels Henrik Gregersen (Philadelphia: Templeton Foundation Press 2008),   

Paul Davies & Niels Henrik Gregersen (eds.), Information and the Nature of Reality (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 382 pp. Reprinted as "Canto Classics" 2014, 487 pp.

Niels Henrik Gregersen (ed.), Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000 (Copenhagen: ANIS 2012), 2nd edition 2014.

Niels Henrik Gregersen, Den generøse ortodoksi. Konflikt og kontinuitet i kristendommen (Copenhagen: ANIS 2015), 4rth edition 2016, 523 pp.

Niels Henrik Gregersen (ed.), Incarnation: On the Scope and depth of Christology (Minneapolis: Fortress Press 2015), 397 pp.

Niels Henrik Gregersen & Mikael Stenmark (eds.), Naturalism and Beyond: Religious Naturalism and Its Alternatives (Leuven: Peeters 2016), 264 pp.

Niels Henrik Gregersen, Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (eds.), Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017), 274 pp.

Niels Henrik Gregersen & Carsten Bach-Nielsen (eds.), Reformationen i dansk kirke og kultur vols 1-3 (Odense: Southern Danish University Press 2017), 1518 pp.

Niels Henrik Gregersen, Hvorfor er vi protestanter? Om reformationen og teologien (Reformationsserien nr. 10) (Eksistensen: København 2017), 80 pp. 

Carsten Bach-Nielsen, Niels Henrik Gregersen og Niels Kærgaard, Hvorfor holder vi reformationsjubilæum? Om reformationen og erindringen. (Reformationsserien nr. 11). Eksistensen: København 2018, 78 pp.

Niels Henrik Gregersen, Ind i fællesskabet. En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv. København: Eksistensen 2021, 2nd ed. October 4, 2021, 448 pp..

Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017. Eds. Pamela Slotte, Niels Henrik Gregersen, and Helge Årsheim. Odense: University Press of Southern Denmark 2020, 488 pp.

 

Primary fields of research

Niels Henrik Gregersen's work focuses on two reasearch areas:

(1) How to develop a contemporary Christian theology in the context of secularized and multi-religious Western societies. Within systematic theology, he specializes in the theology of creation, but has written on most areas of Christian ideas and doctrine. 

(2) How to bring about a mutual interaction between science and religion that also allows religious reflection to be an active player. Within the field of science & religion, he specializes in the philosophy of evolutionary biology and the sciences of complexity.

ID: 8518