At drive teologi 'som om intet var hændt': - Barths homiletik læst som kontekstuel teologi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Karl Barth tages ofte til indtægt for, at teologiens primære opgave er forkyndelsen
af Guds ord. På trods heraf er Barths teologi som regel genstand for kritik og
afstandtagen blandt homiletikere og prædikanter. Kritikken går på, at han
ignorerer den menneskelige livsverden med sit fokus på Guds ord, samt at han
underkender prædikenens performative aspekt. Sidst, men ikke mindst, at hans
Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt (Barth 1966 [1933]) legitimerer
og opfordrer til politisk kvietisme fra prædikestolen.
Som det fremgår af det følgende, er kritikken langt fra ubegrundet. Dog er
det min tese, at Barths udsagn om at drive teologi “als wäre nichts geschehen”
(Barth 2013 [1933]: 280) er udtryk for en yderst bevidst form for kontekstuel
teologi og at udsagnet har tendens til at få den modsatte betydning, hvis det
læses uden blik for konteksten. Nærværende forsøg på at læse Barth som kontekstuel teolog er således forbundet med, men adskiller sig samtidig fra, en blot kontekstuel læsning af Barths teologi. Der er foretaget utallige fortolkninger af, hvorledes begivenhederne i forbindelse med 1. og 2. Verdenskrig har haft afgørende indflydelse på udviklingen af den dialektiske teologi. Nærværende analyse undersøger derimod måden, hvorpå Barth, skønt dybt engageret i sin samtids politiske og samfundsmæssige begivenheder, forsøger at distancere sig fra samtiden for at kunne adressere den på en måde, som overgår det, den kan sige sig selv.
Barths måde at udøve teologi på har undergået en markant udvikling fra hans
tidlige år som præst i landsognet Safenwil, hvor han ofte prædikede om aktuelle
emner, til udtalelsen i 1933. En række omstændigheder, herunder de tyske
akademiske teologers opbakning til krigen, menighedens reaktion på hans
I lyset af, at Barth hævdede, at teologiens grundlæggende motiv er, at der skal
prædikes, kan hans samlede teologiske forfatterskab ses som udtryk for hans
homiletiske overvejelser. Til brug for nærværende undersøgelse er omdrejningspunktet imidlertid hans homiletik i mere snæver betydning, nemlig i form af teksten Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt, som er baseret på den undervisning, Barth holdt i 1932-33. Homiletik læses i lyset af udvalgte tekster, foredrag, breve og interviews, han forfattede i samme periode. Endelig perspektiveres der til hans egne prædikener, som disse udviklede sig fra de tidlige krigsprædikener til de sene fængselsprædikener.
Original languageDanish
Title of host publicationEftertænkning og genopførelser : Festskrift til Bent Flemming Nielsen
EditorsMarlene Ringgaard Lorensen, Christine Svinth-Værge Põder, Nete Helene Enggaard
Number of pages21
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherEksistensen Akademisk
Publication dateApr 2019
Pages209-230
ISBN (Print)978-87-410-0456 3
Publication statusPublished - Apr 2019

ID: 223571443