Onsdag med Kierkegaard

Åbent foredrag: Hvad kan Kierkegaard lære os i dag om det at være menneske?

Søren Kierkegaard Forskningscenteret inviterer alle interesserede til et introducerende, åbent foredrag om Kierkegaards tekster og tanker om de eksistentielle grundvilkår: Om kærlighed, tro, glæde, angst, bekymring og det at fange sig selv i idealforestillinger.

Vi skal ikke alene se på, hvad Kierkegaard siger om de store eksistentielle spørgsmål, men også på, hvordan han siger det med den mangfoldighed af literære figurer, fortællinger og forfatterstemmer, som kendetegner forfatterskabet.

Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål om Kierkegaards forfatterskab.

Arrangementet er gratis, men vi beder om tilmelding her.

Foredraget bliver gentaget den første onsdag i efterårsmånederne fra september til december - se alle datoerne her.  Bemærk: Dette er ikke en foredragsrække, men et foredrag, der gentages.

Foredragsholder:
Iben Damgaard

Alle onsdage med Kierkegaard er kl. 13:15-15:00 på Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.