SKC - Forskerseminar – Københavns Universitet

SKC - Forskerseminar

Det æstetiske i det religiøse i Kierkegaards opbyggelige taler

Program:

13.00-13.15: Introduktion ved Iben Damgaard

13.15-14.00: Henrike Fürstenberg: “Og see det tilbydes, Tankerne, saa fortryllende …”

Det religiøses ’æstetik’

Mens de sproglige aspekter i Kierkegaards æstetiske tekster længe har været i forskningens fokus, har det opbyggelige forfatterskab ikke været genstand for tilsvarende analyser. Ved en række eksempler fra forskellige opbyggelige tekster vil jeg vise, at det ikke blot er interessant, men også af afgørende betydning at holde et vågent øje med de sproglige og stilistiske detaljer i disse tekster. Det er nemlig så at sige teksternes ’æstetik’, der står inde for, at de kan opnå deres religiøse hensigt.

14.00-14.15: Pause

14.15-14.45: Diskussion

14.45-15.30: Joakim Garff: Retorikkens tidslighed i den opbyggelige tale

Kierkegaards opbyggelige taler handler ikke blot om en række tidslige fænomener som håb, tålmod og forventning, men de handler også med deres læser. Det gør de ikke mindst igennem deres retorik, der formår at hente den tids¬lighed ind i talerne, som tekster almindeligvis må afstå fra at gengive. Med udgangspunkt i talen ”Taalmod i Forventning” er det min hensigt at vise, hvordan dette sker.

15.30-16.00: Diskussion

Efter seminaret vil der være mulighed for at fortsætte samtalen over et glas vin.

*

The presentations will be in Danish, but an English translation of the papers will be available.