Onsdag med Kierkegaard

Åbent foredrag med Joakim Garff: En introduktion til den globale dansker og hans livssyn

Søren Kierkegaard Forskningscenteret tilbyder igen i foråret et introducerende foredrag om Kierkegaards tekster og hans tanker om eksistentielle grundvilkår som kærlighed, glæde, angst og fortvivlelse.

Kierkegaard var ikke blot teolog og filosof, men havde tillige en eminent fornemmelse for menneskets situation i en moderne, foranderlig verden. Foredraget vil belyse hans kritik af naturvidenskaben, pressen og af de medier, der i stigende grad bestemmer vores syn på verden, hinanden og os selv. Kierkegaard så det ikke ske, han så det, før det skete. Fore­dra­get vil endvidere anvise nogle måder at læse og ikke at læse Kierkegaard på.

Efter foredraget står det enhver frit for at spørge om alt lige fra det absolutte paradoks til farven på Kierkegaards foretrukne paraply.

Alle Onsdage med Kierkegaard er kl. 14:15-16:00 på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 

Bemærk: Dette er ikke en foredragsrække, men et foredrag, der gentages

Du kan komme til Onsdag med Kierkegaard disse dage: 

6. februar 2019
Foredragsholder: Joakim Garff

6. marts 2019
Foredragsholder: Joakim Garff

3. april 2019
Foredragsholder: Joakim Garff

8. maj 2019
Foredragsholder: Joakim Garff

Tilmelding for gymnasieklasser og andre grupper
Gymnasieklasser o.l. deltager gratis i 'Onsdag med Kierkegaard', hvis de tilmeldes senest en uge før. Hvis du vil tilmelde en klasse, skal vi bede dig sende en mail til Bjarne Still Laurberg, sek@sk.ku.dk. Klassens tilmelding er først gældende, når fakultetet har bekræftet tilmeldingen.