Aflyst: Onsdag med Kierkegaard

NB. Onsdag med Kierkegaard er desværre blevet aflyst.

Hvad kan Kierkegaard lære os om det almenmenneskelige? Søren Kierkegaard Forskningscenteret inviterer til en introducerende forelæsning om Kierkegaards tanker om kærlighed, angst og sorg og livets vanskelighed

Søren Kierkegaard skrev bøger om vanskeligheden ved at leve med angst, kærlighed, sorg og fortvivlelse. Men disse fundamentale, almenmenneskelige problemer står undertiden i skyggen af forfatterskabets mere filosofiske og teologiske sider, og den mindre erfarne læser kan let miste modet og gå glip af den eksistentielle relevans af Kierkegaards tekster.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Københavns Universitet, vil derfor gerne indbyde alle interesserede til introduktionsforelæsning om Kierkegaards tanker om netop det almenmenneskelige. Lektor René Rosfort står for oplægget og vil bagefter besvare store og små spørgsmål om Kierkegaard og hans forfatterskab, der har opnået global anerkendelse.

Alle Onsdage med Kierkegaard er kl. 14:15-16:00 på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Bemærk: Dette er ikke en foredragsrække, men et foredrag, der gentages.