SKC forskningsseminar

Efterår 2019

 

Eksistentiel hermeneutik: Temaer i Arne Grøns filosofi

 

I begyndelsen af december 2019 udkommer et dobbeltbind dedikeret til professor emeritus, dr.theol Arne Grøns forskning. Bind 1 Filosofiske essays af Arne Grøn er en samling af 15 af Grøns artikler over fire årtier. Bind 2 Selvforståelse og selvfremmedgørelse består af artikler af 15 forskere, der har skrevet om Grøns arbejde og temaer i dette arbejde. Undertitlen på de to bind Eksistentiel hermeneutik fremhæver et gennemgående træk i Grøns filosofi, som både præsenterer forskellige aspekter af denne filosofi og peger på fremtidige forskningsmuligheder, som en eksistentiel hermeneutik åbner for.

 

Dette SKC forskningsseminar er en præsentation af de to bøger og udvalgte temaer i Arne Grøns forfatterskab. Efter hvert oplæg er der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og diskutere aspekter af Grøns filosofiske og teologiske virke. Seminaret afsluttes med vin, øl og snacks.

  

13.15-13.45 René Rosfort: Eksistentiel hermeneutik

13.45-13.00 Diskussion

 

13.00.-14.15 Pause (kaffe/te/vand)

 

14.15-14.45 Morten Sørensen Thaning: Forståelse, frihed – og passivitet

14.45-15.00 Diskussion

 

15.00-15.15 Pause (kaffe/te/vand)

 

15.15-15.45 Niels Grønkjær: Anerkendelse som vedkendelse

15.45-16.00 Diskussion

 

Alle er velkomne. Der kræves ingen tilmelding