Søren Kierkegaards Værker

Søren Kierkegaards Værker (SKV) is a 15-volume paperback edition of Kierkegaard's published works and some of his unpublished works. The edition was completed in september 2019, and the text is identical with the one published in Søren Kierkegaards Skrifter (SKS). The format is downscaled, so the numbering of pages and lines are exactly the same in the two editions. All the works in the SKV are furnished with linguistic commentaries, selected from the commentaries in the SKS, but modified and expanded in order to accomondate a borader cicle of readers. The commentaries include explanations of: (1) Old Danish words, expressions, and phrases that are not readily comprehensible today; (2) Foreign words, expressions, phrases, citations, proverbs, sayings, etc. - particularly in Ancient Greek, Latin, and German.

SKV is published by Niels Jørgen Cappelørn

 • Volume 1. Af en endnu Levendes Papirer and Om Begrebet Ironi
 • Volume 2. Enten-Eller. Første Del
 • Volume 3. Enten-Eller. Anden Del
 • Volume 4.1. Gjentagelsen and Frygt and Bæven
 • Volume 4.2. Philosophiske Smuler, Begrebet Angest and Forord .
 • Volume 5. Opbyggelige taler 1843, Opbyggelige Taler 1844, and Tre Taler ved tænkte Lejligheder 
 • Volume 6. Stadier paa Livets Vei 
 • Volume 7. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
 • Volume 8. En literair Anmeldelse and Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
 • Volume 9. Kjerlighedens Gjerninger
 • Volume 10. Christelige Taler
 • Volume 11. Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger, Sygdommen til Døden, and »Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
 • Volume 12. Indøvelse i Christendom, En opbyggelig Tale, and To Taler ved Altergangen om Fredagen
 • Volume 13. Om min Forfatter-Virksomhed, Til Selvprøvelse Samtiden Anbefalet, Dette skal siges; saa være det da sagt, Hvad Christus dømmer om officiel Christendom, Øjeblikket nr. 1-9, Guds uforanderlighed, and Øjeblikket nr. 10
 • Volume 14. Bladartikler 1834-36, Bladartikler 1842-51, Bladartikler 1854-55.
 • Volume 15. Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, Den bevæbnede Neutralitet, and Dømmer Selv! Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet.