Søren Kierkegaard

SKS Table of Contents

The digitized Søren Kierkegaards Writings are no longer accessible through the SKS-website (sks.dk), which has now been closed down. As the result of a collaboration between the Søren Kierkegaard Research Centre and the Royal Danish Library a new presentation of SKS can be found at Det Kgl. Biblioteks Tekstportal.
 
The transfer will ensure the upkeep and preservation of the digitized texts in the future. The data basis remains the same, only the presentation is new.
 
Through the index below it is possible to access a particular writing in the portal just by clicking its title. In the portal’s search field you will be able to search across the entire SKS-corpus.

 

 

 

 

 

 

Index

Bd. S. Titel Tit. Pseudonym Dato
1 5 Af en endnu Levendes Papirer LP 7. sep 1838
1 59 Om Begrebet Ironi BI 29. sep 1841
2 5 Enten - Eller. Første Deel EE1 Victor Eremita 20. feb 1843
3 5 Enten - Eller. Anden Deel EE2 Victor Eremita 20. feb 1843
4 5 Gjentagelsen G Constantin Constantius 16. okt 1843
4 97 Frygt og Bæven FB Johannes de silentio 16. okt 1843
4 211 Philosophiske Smuler PS Johannes Climacus 13. juni 1844
4 307 Begrebet Angest BA Vigilius Haufniensis 17. juni 1844
4 463 Forord F Nicolaus Notabene 17. juni 1844
5 5 To opbyggelige Taler 2T43 16. maj 1843
5 57 Tre opbyggelige Taler 3T43 16. okt 1843
5 107 Fire opbyggelige Taler 4T43 6. dec 1843
5 177 To opbyggelige Taler 2T44 5. mar 1844
5 225 Tre opbyggelige Taler 3T44 8. juni 1844
5 283 Fire opbyggelige Taler 4T44 31. aug 1844
5 383 Tre Taler ved tænkte Leiligheder TTL 29. apr 1845
6 5 Stadier paa Livets Vei SLV Hilarius Bogbinder 30. apr 1845
7 5 Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift AE Johannes Climacus 27 feb 1846
8 5 En literair Anmeldelse LA 30. mar 1846
8 107 Opbyggelige Taler i forskjellig Aand OTA 13. mar 1847
9 5 Kjerlighedens Gjerninger KG 29. sep 1847
10 5 Christelige Taler CT 25. apr 1848
11 5 Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen LF 14. maj 1849
11 49 Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger TSA H. H. 19. maj 1849
11 113 Sygdommen til Døden SD Anti-Climacus 30. juli 1849
11 243 »Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden« YTS 14. nov 1849
12 5 Indøvelse i Christendom IC Anti-Climacus 25 sep 1850
12 255 En opbyggelig Tale EOT 20. dec 1850
12 275 To Taler ved Altergangen om Fredagen TAF 6. aug 1851
13 5 Om min Forfatter-Virksomhed FV 6. aug 1851
13 29 Til selvprøvelse Samtiden anbefalet TS 12. sep 151
13 111 Dette skal siges; saa være det da sagt DSS 23. maj 1855
13 125 Øieblikket Nr. 1 Oi1 24. maj 1855
13 143 Øieblikket Nr. 2 Oi2 4. juni 1855
13 169 Hvad Christus dømmer om officiel Christendom HCD 16. juni 1855
13 183 Øieblikket Nr. 3 Oi3 27. juni 1855
13 201 Øieblikket Nr. 4 Oi4 7. juli 1855
13 223 Øieblikket Nr. 5 Oi5 27. juli 1855
13 253 Øieblikket Nr. 6 Oi6 23. aug 1855
13 277 Øieblikket Nr. 7 Oi7 30 aug 1855
13 319 Guds Uforanderlighed GU 1. sep 1855
13 341 Øieblikket Nr. 8 Oi8 11. sep 1855
13 369 Øieblikket Nr. 9 Oi9 24. sep 1855
13 389 Øieblikket Nr. 10 Oi10 nov 1855
14 7 Ogsaa et Forsvar for Qvindens høie Anlæg FQA A. 17. dec 1834
14 11 Kjøbenhavnspostens Morgenbetragtninger i Nr. 43 KM B. 18. feb 1836
14 17 Om Fædrelandets Polemik I-II FP B. 12. mar 1836
14 27 Til Hr. Orla Lehmann OL 10. apr 1836
14 39 Aabenbart Skriftemaal AaS 12 juni 1842
14 47 Hvo er Forfatteren af Enten-eller FEE A. F ..... 27. feb 1843
14 53 Taksigelse til Hr. Professor Heiberg PH Victor Eremita 5. mar 1843
14 59 En lille Forklaring ELF 16. maj 1843
14 63 En Erklæring og Lidt til EEL 9. maj 1845
14 67 En flygtig Bemærkning betræffende en Enkelthed i Don Juan I-II DJ A. 19. maj 1845
14 77 En omreisende Æsthetikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet AeV Frater Taciturnus 27. dec 1845
14 85 Det dialektiske Resultat af en literair Politi-Forretning PF Frater Traciturnus 10. jan 1846
14 91 Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv I-IV KKS Inter et Inter 24. juni 1848
14 109 Foranlediget ved en Yttring af Dr. Rudelbach mig betræffende YDR 31. jan 1851
14 121 Var Biskop Mynster et »Sandhedsvidne«, et af »de rette Sandhedsvidner« - er dette Sandhed? BMS 18. dec 1854
14 127 Derved bliver det! DBD 30. dec 1854
14 135 En Opfordring til mig fra Pastor Paludan-Müller PPM 12. jan 1855
14 139 Stridspunktet med Biskop Martensen; som, christeligt, afgjørende for det i Forveien, christeligt seet, mislige kirkelige Bestaaende SBM 29. jan 1855
14 145 To nye Sandhedsvidner TNS 29. jan 1855
14 149 Ved Biskop Mynsters Død BMD 20. mar 1855
14 153 Er dette christelig Gudsdyrkelse eller er det at holde Gud for Nar? CGN 21. mar 1855
14 157 Hvad der skal gjøres. - det skee nu ved mig eller ved en Anden HG 22. mar 1855
14 161 Den religieuse Tilstand DRT 26. mar 1855
14 167 En Thesis - kun een eneste ET 28 mar 1855
14 171 »Salt«; thi »Christenhed« er: Christendoms Forraadnelse; »en christen Verden« er: Affaldet fra Christendommen Sa 30 mar 1855
14 177 Hvad jeg vil? HJV 31. mar 1855
14 183 I Anledning af et anonymt Forslag til mig i dette Blads Nr. 79 AF 7. apr 1855
14 187 Var det rigtigst nu at »standse med Klemtningen«? RK 11. apr 1855
14 191 Christendom med kongelig Bestalling og Christendom uden kongelig Bestalling CK 11. apr 1855
14 195 Hvilken grusom Straf! HGS 27. apr 1855
14 199 Et Resultat ER 10. maj 1855
14 203 En Monolog EM 10. maj 1855
14 207 Angaaende en taabelig Vigtighed lige over for mig og den Opfattelse af Christendom, som jeg gjør kjendelig ATV 15. maj 1855
14 211 Til det nye Oplag af »Indøvelse i Christendom.« OIC 16. maj 1855
14 215 At Biskop Martensens Taushed er 1) christeligt uforsvarlig; 2) latterlig; 3) dum-klog; 4) i mere end een Henseende foragtelig BMT 26. maj 1855
15 5 Et Øieblik, Hr. Andersen! OiA 27. okt 1840 - 31. okt 1840
15 13 Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est JC 1842-1843
15 61 Polemik mod Heiberg PMH Constantin Constantius dec 1843 - mar 1844
15 89 Bogen om Adler BOA juni 1846 - jan 1847
16 5 Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed SFV juli 1848 - okt 1848
16 107 Den bevæbnede Neutralitet BN aug 1848 - 1849
16 125 Hr. Phister som Captain Scipio PCS Procul dec 1848
16 145 Dømmer selv! DS 1851-1852
17 5 Journalen AA AA 17. juni 1835 - 16. maj 1837
17 57 Journalen BB BB 24. mar 1836 - mar 1837
17 143 Journalen CC (forfra) CC 11. jan 1833 - 4. jan 1836
17 198 Journalen CC (bagfra) CC:12 dec 1836 - feb 1837
17 211 Journalen DD (forfra) DD 29. maj 1837 - 28. feb 1839
17 280 Journalen DD (bagfra) DD:208 27. jan 1837 - 29. maj 1937
18 5 Journalen EE (forfra) EE 1. feb 1839 - 1. sep 1841
18 70 Journalen EE (bagfra) EE:195 1. feb 1839 - 30. feb 1839
18 103 Journalen FF FF sep 1836 - sep 1838
18 165 Journalen GG GG 6. aug 1838 - 3. apr 1839
18 177 Journalen HH HH 14. juni 1840 - mar 1841
18 203 Journalen JJ (forfra) JJ maj 1842 - dec 1846
18 309 Journalen JJ (bagfra) JJ:505 maj 1842 - dec 1842
18 317 Journalen KK (forfra) KK 23. juli 1838 - mar 1840 
18 373 Journalen KK (bagfra) KK:9 juli 1838 - juli 1838
19 5 Notesbog 1 Not1 1833-1840
19 87 Notesbog 2 Not2 16. mar 1835 - dec 1835
19 97 Notesbog 3 Not3 okt 1835 - mar 1836
19 123 Notesbog 4 Not4 nov 1837 - dec 1837
19 173 Notesbog 5 Not5 juli 1840 - nov 1840
19 189 Notesbog 6 Not6 19. juli 1849 - 6 aug 1840
19 203 Notesbog 7 Not7 aug 1840 - 25. okt 1841
19 221 Notesbog 8 (forfra) Not8 25. okt 1841 - 12. dec 1841
19 243 Notesbog 8 (bagfra) Not8:49 dec 1941 - dec 1841
19 247 Notesbog 9 (forfra) Not9 okt 1841 - dec 1842
19 278 Notesbog 9 (bagfra) Not9:2 nov 1841 - mar 1842
19 283 Notesbog 10 Not10 dec 1841 - mar 1842
19 303 Notesbog 11 Not11 nov 1841 - 4. feb 1842
19 369 Notesbog 12 Not12 20. nov 1842 - dec 1842
19 381 Notesbog 13 (forfra) Not13 2. dec 1842 - mar 1846
19 405 Notesbog 13 (bagfra) Not13:40 mar 1843 - feb 1847
19 423 Notesbog 14 Not14 jan 1843 - apr 1843
19 429 Notesbog 15 Not15 24. aug 1849 - 19. nov 1849
20 5 Journalen NB NB 9. mar 1846
20 131 Journalen NB2 NB2 14. maj 1847
20 243 Journalen NB3 NB3 nov 1847
20 283 Journalen NB4 NB4 28. dec 1847
20 367 Journalen NB5 NB5 15 maj 1848
21 5 Journalen NB6 NB6 16. juli 1848
21 71 Journalen NB7 NB7 21. aug 1848
21 141 Journalen NB8 NB8 26. nov 1848
21 197 Journalen NB9 NB9 2. jan 1949
21 253 Journalen NB10 NB10 9. jan 1849
22 5 Journalen NB11 NB11 2. maj 1849
22 143 Journalen NB12 NB12 19. juli 1849
22 269 Journalen NB13 NB13 28. sep 1849
22 339 Journalen NB14 NB14 9. nov 1949
23 5 Journalen NB15 NB15 16. jan 1850
23 95 Journalen NB16 NB16 14. feb 1850
23 163 Journalen NB17 NB17 6. mar 1850
23 251 Journalen NB18 NB18 15. maj 1850
23 327 Journalen NB19 NB19 9. juni 1850
23 387 Journalen NB20 NB20 11. juli 1850
24 5 Journalen NB21 NB21 11. sep 1850
24 101 Journalen NB22 NB22 13. nov 1850
24 201 Journalen NB23 NB23 23. jan 1851
24 317 Journalen NB24 NB24  20. apr 1851
24 435 Journalen NB25 NB25 29. nov 1851
25 5 Journalen NB26 NB26 4. juni 1852
25 115 Journalen NB27 NB27 30. aug 1852
25 211 Journalen NB28 NB28 14. feb 1853
25 293 Journalen NB29 NB29 5. maj 1854
25 381 Journalen NB30 NB30 28. juni 1854
26 5 Journalen NB31 NB31 16. aug 1854
26 117 Journalen NB32 NB32 11. okt 1854
26 243 Journalen NB33 NB33 9. nov 1854
26 311 Journalen NB34 NB34 24. nov 1854
26 359 Journalen NB35 NB35 3. dec 1854
26 407 Journalen NB36 NB36 13. dec 1854
27 7 Kirkehistoriske excerpter Papir 1 1830-1831
27 25 Kirkehistorie, bibelsk eksegese, excerpter fra Schleiermachers dogmatik og fra Baaders spekulative dogmatik m.m. Papir 2-29 1830-1840
27 83 »Philosophica. Ældre« Papir 30-47 1834-1837
27 91 »Theologica. Ældre« Papir 48-94 1834-1838
27 115 »Æsthetica. Ældre« Papir 95-246 1834-1838
27 169 Bibelsk eksegese , Faustlæsninger, dogmatik, m.m. Papir 247-251 okt 1834-1838
27 Litteratur om Faust m.m. Papir 252-253 1835
27 »Vor Journal-Litteratur« Papir 254 28. nov 1835
27 Små notitser af blandet indhold vedlagt journalen AA Papir 255-258 1837
27 211 »Telegrapheringer fra en mousvoyant til en clairvoyant« Papir 259 1838
27 217 Læren om skriftemål og nadver Papir 260 1839-1840
27 223 Aforistiske udkast Papir 261-263 1839
27 231 Blade af en ældre journal Papir 264-269 4. juli 1840
27 239 »Min Paraplui, mit Venskab« m.m. Papir 265-269 15. nov 1840 - 1842
27 243 »Prædiken holden i Pastoral-Seminariet« Papir 270 1 dec 1841
27 259 »De første Rudimenter til Enten - Eller. den grønne Bog. nogle Enkeltheder som ikke bleve brugte« Papir 271-276 1841
27 267 Om overgang, kategori, interesse m.m. Papir 277-282 juni 1842 - apr 1843
27 273 Om kvalitet, spring, overgang m.m. Papir 283 dec 1843 - 1844
27 279 Diverse 1830‑43 Papir 284-304 1837-1845
27 289 Jordrystelsen Papir 305 1843-1846
27 295 Dimisprædiken Papir 306 1844
27 313 Om »In vino veritas« Papir 307-308 27. aug 1844
27 317 »Smaating fra Aarene nogle og 40« Papir 309-314 1844-1845
27 321 Projekterede skrifter Papir 315-317 1845
27 327 Beslutning om at blive forfatter Papir 318 1845
27 331 Om gudelig veltalenhed og om Aristoteles´ retorik m.m. Papir 319-326 1845
27 341 »Smaastykker« ældre end 48 Papir 327-338 1848-1847
27 347 »Berlin, 5t Mai ‑ 13d 46« Papir 339-340 maj 1846
27 365 »Lovtale over Efteraaret« Papir 341-344 1846
27 371 Om Corsaren, bysnak, Grundtvig, Dansk Kirketidende m.m. Papir 345-349 1846
27 381 Udkast til lejlighedstaler om døden Papir 350-363 1846
27 387 »Den ethiske og den ethisk-religieuse Meddelelses Dialektik« Papir 364-371 1847
27 435 Om Rosenkilde, Mynster, Goldschmidt m.m. Papir 372-377 1847
27 445 En apologi Papir 378-380 1848
27 451 Indbydelse til forelæsninger og til subskription Papir 381-384 1848
27 457 Blandede optegnelser, ideer og udkast 1848-1850 Papir 385-399 1850 - maj 1851
27 479 »Løse Papirer fra 48« Papir 400-420 1848
27 499 »´Lad Hjertet i Sorgen ei Synde.´ 7 Taler« Papir 421-423 apr 1848
27 503 »´Lidelses-Historien´! Christelige Taler« Papir 424-430 1850
27 511 »I Adresseavisen« Papir 431-432 sep 1851
27 517 »Indkomstsskatten - det Interimistiske« Papir 433 1851
27 523 »´Hyrden´ - ´Leiesvenden.´« Papir 434 1851
27 529 Udkast til to prædikener Papir 435-439 1852
27 535 Diverse 1843‑52 Papir 440-446 1844-1850
27 549 Efter sidste flytning Papir 447-468 1852-1853
27 599 Frem mod kirkestriden Papir 469-550 1854
27 653 Under udgivelsen af Øieblikket Papir 551-591 18. apr 1855
28 525 Supplement Papir 592-596 26. feb 1834 - 1851
28 Familien Kierkegaard Brev 1-42
28 Studiekammerater og bekendte Brev 43-69
28 Familien Heiberg Brev 70-78
28 Emil Boesen Brev 79-119
28 Kongehuset og offentlige myndigheder Brev 120-126
28 Regine Olsen, gift Schlegel  Brev 127-160
28 Lærere Brev 161-170
28 Familien Lund Brev 171-207
28 Sekretær, bogtrykker, redaktør Brev 208-233
28 Gejstlige Brev 234-240
28 Følgebreve, takkebreve, anmodning  Brev 241-258
28 J.L.A. Kolderup-Rosenvinge Brev 259-275
28 Rasmus Nielsen Brev 276-307
28 Læserinder Brev 308-318
28 491 Dedikationer Ded 1-119