Jesper Høgenhaven

Jesper Høgenhaven

Professor

Født 31/3 1961 i København

Cand.theol. (Køben­havns Univer­si­tet) 1983.

Københavns Universitets guldmedalje 1984.

Dr. theol., Køben­havns Universi­tet 1988.

 

Kandidat- og seniorstipendiat ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Uni­versitet, 1984-1989.

Lektor i bibelsk teologi og hermeneutik ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet 1989-1990. Sogne­præst ved Flintholm kirke på Frederiks­berg 1990-2007. Ekstern lektor i Det gamle Testamentes eksegese, Københavns Universi­tet, 1994-1997. Tilknyttet Det københavnske Døde­havs­rulleinitiativ som forskningslektor (vi­denskabelig editor) 1997-2000.

Censor ved de teologiske fakulteter i København, Århus og Nuuk 2002-2007.

Professor i Det Gamle Testamentes eksegese ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, siden 2007.

 

ID: 919265