Om Fakultetet

Det Teologiske Fakultets hovedopgaver er forskning, uddannelse og formidling inden for de teologiske fag og Afrikastudier. Fakultetet udvikler sig i takt med samfundet og forholder sig aktivt til behovet for øget internationalisering og styrket samarbejde med aftagerne af de færdiguddannede kandidater og ph.d.er.

Forskning

Det Teologiske Fakultet ønsker at give grundforskningen de bedst mulige betingelser. Du kan læse mere om forskningen under Fakultetets forsknings-side.

Uddannelse

Under Uddannelser ved Det Teologiske Fakultet kan du læse mere om de fuldtidsuddannelser, som udbydes af Det Teologiske Fakultet. Overvejer du at læse teologi, kan du besøge vores uddannelsessite for kommende studerende studier.ku.dk. Fakultetet tilbyder desuden en lang række muligheder for efter- og videreuddannelse, bl.a. en master som fleksibelt forløb og enkeltkurser under Åbent Universitet.

Vidensformidling

Det Teologiske Fakultets videnskabelige medarbejdere bestræber sig på at formidle resultaterne af deres forskning til offentligheden hurtigt og præcist. En del af formidlingen sker igennem foredrags- og publikationsvirksomhed. Under siden Publikationer fra Det Teologiske Fakultet kan du læse mere om de afhandlinger, tidsskrifter, årbøger m.m. som udgives af fakultetet. Under siden for arrangementer annonceres foredrag, seminarer og andre begivenheder løbende.

Internationalisering

I de senere år er der kommet fokus på internationaliseringen af forskning og uddannelse. Denne udvikling afspejles på Det Teologiske Fakultet bl.a. i den fællesnordiske kandidatuddannelse med titlen Religious Roots of Europe, i de mange engelsksprogede efter- og videreuddannelsestilbud samt i den engelsksprogede kandidatuddannelse på Center for Afrikastudier. Læs mere om disse tilbud under oversigten over uddannelser ved Det Teologiske Fakultet.