Fakultetets ledelse

Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets samlede virksomhed. Prodekanen er stedfortrædende i alle sammenhænge. Studielederen repræsenterer i den daglige drift dekanen vedrørende kerneopgaven uddannelse. Fakultetsdirektøren leder fakultetets administration.

Konstitueret dekan Carsten Selch Jensen
Fakultetsdirektør Torben Rytter Kristensen

Ledelsesgrupppen


Fakultetets ledelsesgruppe mødes som udgangspunkt tirsdage kl 12.00 til 13.00 til koordinering og informationsudveksling. Der drøftes igangværende sager og intiativer.
 
Deltagerne er:
Konstitueret dekan Carsten Selch Jensen
Fakultetsdirektør Torben Rytter Kristensen
Ph.d.-skoleleder Carsten Pallesen
Afdelingsleder Anna Vind, Afdeling for Kirkehistorie  
Afdelingsleder Jesper Tang Nielsen, Afdeling for Bibelsk Eksegese
Afdelingsleder Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Afdeling for Systematisk Teologi
Centerleder Amanda Hammar, Center for Afrikastudier
Studiechef Maj-Britt Johannsen
Sektionsleder Minna Giesel, Det Teologiske Fakultetsbibliotek
Centerleder Mette Birkedal Bruun, Center for Privacy Studies
Forskningsudvalgsformand Heike Omerzu