Fakultetets ledelse

Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets samlede virksomhed. Prodekanerne er stedfortrædere i alle sammenhænge. Fakultetsdirektøren leder fakultetets administration.

Dekan Carsten Selch Jensen
Prodekan for forskning Heike Omerzu
Prodekan for uddannelse Marlene Ringgaard Lorensen
Fakultetsdirektør Torben Rytter Kristensen

Ledelsesgrupppen

Fakultetets ledelsesgruppe mødes som udgangspunkt tirsdage kl 12.00 til 13.00 til koordinering og informationsudveksling. Der drøftes igangværende sager og initiativer.

Deltagerne er: