Fakultetets forskning – Københavns Universitet

Ekstra information / Sidebar

Find en forsker

Samarbejde og husning

Du er altid velkommen til at kontakte vores afdelingsledere, hvis du er interesseret i forskningssamarbejde. 

Ønsker du husningstilsagn for et eksternt finansieret projekt, bør du mindst tre uger før ansøgningsfristen kontakte den relevante afdelingsleder for at få oplysninger om fakultetets ansøgningsprocedure.