Forskningssamarbejde

Du er altid velkommen til at kontakte vores afdelings- eller centerledere, hvis du er interesseret i forskningssamarbejde.

Ønsker du husningstilsagn for et eksternt finansieret projekt, bør du mindst tre uger før ansøgningsfristen kontakte den relevante afdelings- eller centerleder for at få oplysninger om fakultetets ansøgningsprocedure.

Læs mere om forskning og forskningssamarbejde på Det Teologiske Fakultet.

Samarbejde med studerende

Studerende fra Københavns Universitet samarbejder ofte med erhvervslivet, enten i form af et praktikophold eller i løsningen af specifikke projekter i forbindelse med speciale eller ph.d.-studie.

Ønsker din virksomhed at komme i kontakt med studerende ved Det Teologiske Fakultet eller Center for Afrikastudier, kontakt:

Anja Mee Foldberg, AC vejleder, tlf: 3532 3959, amf@teol.ku.dk

Læs mere om ErhvervsPh.d.-ordningen ved Det Teoligske Fakultet

Læs mere om aftagerpanelerne for uddannelserne ved Det Teologiske Fakultet

Læse mere om erhvervssamarbejde generelt på Københavns Universitet