Samarbejde

Studerende fra Københavns Universitet samarbejder ofte med erhvervslivet; enten i form af et praktikophold eller i løsningen af specifikke projekter i forbindelse med speciale eller ph.d.-studie. Ønsker din virksomhed at komme i kontakt med de studerende ved fakultetet, henvend dig til:

Kontaktperson på Det Teologiske Fakultet og Center for Afrikastudier:

Anja Mee Foldberg, AC vejleder, tlf: 3532 3959, amf@teol.ku.dk

Du kan læse mere om erhvervssamarbejde generelt på universitetets hjemmeside målrettet erhvervslivet.