ErhvervsPh.d.

ErhvervsPh.d-initiativet er en særlig ordning under Innovationsfonden som har til formål at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling, fremme udviklingsmulighederne for dansk erhvervsliv, samt at opbygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske/udenlandske forskningsinstitutioner.

Der er mulighed for at blive indskrevet som ph.d.-studerende under ErhvervsPh.d.ordningen på Det Teologiske Fakultet. Fakultetet skal først godkende dit forskningsprojekt førend et husningstilsagn underskrives. Ansøgning om husningstilsagn bilagt forskningsprojektbeskrivelse og cv sendes til fakultetet og stiles til ph.d.-skoleleder Carsten Pallesen.

Læs mere om, hvordan man søger og hvornår ansøgningsfristerne ligger på Innovationsfondens hjemmeside.