Aftagerpaneler ved Det Teologiske Fakultet

Alle uddannelser ved universitetet er forpligtet til at etablere et aftagerpanel som led i den øgede dialog med universitets nærmeste faglige omverden. Aftagerpanelet skal i videst muligt omfang afspejle de arbejdsmarkeder, fagets færdiguddannede ansættes på.
Læs mere om fakultetets to aftagerpaneler nedenfor.

  • Eksternt Råd (aftagerpanel for teologiuddannelserne og for kandidatuddannelsen Europas Religiøse Rødder)