Administrationen

Fakultetet blev i forbindelse med den ny universitetslov i 2003 omdannet til et såkaldt enhedsfakultet. De tre institutter blev omdannet til faglige afdelinger og administrationen startede en centraliseringsproces, hvis hovedsigte var, at samme administrationsopgave kun skulle varetages ét sted på Fakultetet samt at administrationen på afdelingerne skulle indskrænkes til et minimum, som kan varetages af studentermedhjælp med få ugentlige arbejdstimer. Processen pågår stadig, selvom det meste er på plads.

Fakultetssekretariatet

Sekretariatets fornemmeste opgave er først og fremmest at bistå dekanatet i opgaverne med at lede fakultetet. Sekretariatet arbejder således bl.a. med fakultetets økonomiske styring og koordination, med fakultetets planer for udvikling, sager vedrørende personale og sager om tildeling af akademiske grader samt med forskeruddannelsen.

Fakultetssekretariatet varetager via studieadministrationen også planlægningen, afviklingen og registreringen af eksamen for de studerende. Fakultetet udbyder også undervisning via Åben Universitet, hvilket omfatter ca. 300-350 studerende hvert år.

Administrationen ledes af sekretariatschefen og varetages i forskellige sektioner:

  • Dekanat
  • Uddannelsesservice
  • Indkøb
  • VIP-service
  • Økonomiafdelingen  
  • Bibliotekssektionen
  • Kommunikationsafdelingen