Det Teologiske Fakultets strategi

Det Teologiske Fakultets virksomhed styres overordnet gennem Københavns Universitets rammekontrakter med uddannelses- og forskningsministeren. Den strategiske retning sættes gennem universitetets strategi. Københavns Universitets bestyrelse fastlagde i december 2017 strategien for de kommende år: Strategi2023 – Talent og Samarbejde.

Det Teologiske Fakultets egen strategi, den såkaldte Mål- og handleplan, udmønter universitetets strategi på fakultetets faglige områder og sætter desuden en række specifikke strategiske mål. Den aktuelle mål- og handleplan sætter retningen for 2018/2019 og fire år frem. Den indgår i en årlig status med rektor, hvor resultatopfyldelsen drøftes og eventuelle nye mål formuleres.

Læs fakultetets Målplan for 2018/2019 - 2023