Studienævn ved Det Teologiske Fakultet

Uddannelserne ved fakultetet hører alle under et studienævn. Studienævnene planlægger og administrerer uddannelserne, vedligeholder studieordningerne, forestår undervisningsevaluering og behandler merit- og dispensationsansøgninger m.m.