Alumneaktiviteter

Teologisk Forening

I tilknytning til teologi er der Teologisk Forening, der blev grundlagt i 1905 og som hvert semester arrangerer 4-5 foredrag, der tager afsæt i den nyeste forskning
inden for de teologiske fag.

Fælles for hele Københavns Universitet

I efterårssemestret 2007 søsatte Københavns Universitet en fælles alumneforening - et nyt mødested for nuværende og tidligere studerende. Navnet er Alumneforeningen Kubulus