Teologisk Forening

 

Foreningen blev stiftet i 1905. Indblik i dens historie kan fås gennem jubilæumsskriftet Teologiske stemmer, som blev udgivet i 100-året for dens stiftelse i 2005. Bogen indeholder en halv snes artikler, essays og andet, skrevet af tidligere bestyrelsesmedlemmer, studerende og undervisere, der kaster lys på Teologisk Forening i dansk teologi i hundrede år. Bogen er udgivet af Johanne Stubbe Teglbjærg, Sven Rune Havsteen og Christina Petterson.

Vedtægter

Teologisk Forenings vedtægter som tiltrådt i 1951. Download vedtægterne via linket her

Mødested

Når ikke andet er angivet, finder møderne sted på Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 2300 København S. Mødestart 19.30

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab kr. 50 per semester for studenter/pen­sionister, kr. 75 for øvrige.

Bestyrelse

Lektor Carsten Pallesen (formand)
cp@teol.ku.dk

Ph.d. Nete Helene Enggaard (næstformand)
nhe@teol.ku.dk

Ph.d.-studerende Bastian Joseph Nolsøe Vaucanson

Stud.theol. Rasmus Jensen (kasserer)

Stud.theol. Agnete Veit

Stud.theol. Karen Raahauge

Stud.theol. Jonas Jochumsen