Teologisk Forening – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Om fakultetet > Alumne > Teologisk Forening

Teologisk Forening

 

Foreningen blev stiftet i 1905. Indblik i dens historie kan fås gennem jubilæumsskriftet Teologiske stemmer, som blev udgivet i 100-året for dens stiftelse i 2005. Bogen indeholder en halv snes artikler, essays og andet, skrevet af tidligere bestyrelsesmedlemmer, studerende og undervisere, der kaster lys på Teologisk Forening i dansk teologi i hundrede år. Bogen er udgivet af Johanne Stubbe Teglbjærg, Sven Rune Havsteen og Christina Petterson.

Vedtægter

Teologisk Forenings vedtægter som tiltrådt i 1951. Download vedtægterne her

Mødested

Når ikke andet er angivet, finder møderne sted på Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 2300 København S. Mødestart 19.30

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab kr. 50 per semester for studenter/pen­sionister, kr. 75 for øvrige.

Bestyrelse

Lektor Carsten Pallesen (formand)
cp@teol.ku.dk

Ph.d.-stipendiat Martin Ravn (næstformand)
mra@teol.ku.dk

cand.theol. Mathias Harding (kasserer)
mathiasharding@gmail.com

Postdoc Lars Nørgaard

Ph.d.-studerende Peter Brylov Christensen

Stud.theol. Rasmus Jensen

Stud.theol. Kresten Buur Melchiorsen

Stud.theol. Karen Raahauge

Stud.theol. Agnete Veit