Udsnit af maleri af Eske Knudstrup

 

Kvalitet i uddannelserne

Det Teologiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser beskriver, hvordan kvalitetssystemet understøtter den løbende kvalitetsudvikling af uddannelserne og sikrer opbygning af den nødvendige dokumentation. Kvalitetssikringspolitikken følger kravene i "European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)". 

Det Teologiske Fakultet - Politik for kvalitetssikring af uddannelser (pdf)

Fakultetets procedurer for og beskrivelser af kvalitetssikring kan findes her

Turnusplan for uddannelsesevaluering af uddannelser:

Akkreditering og godkendelse af bacheloruddannelse i teologi

2011

Akkreditering og godkendelse af kandidatuddannelse i teologi

2011

Uddannelsesevaluering kandidatuddannelsen i Afrikastudier

2015
Uddannelsesevaluering bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi 2017
Kandidatuddannelsen i Afrikastudier 2021

Dimittendundersøgelser

Dimittendundersøgelse Teologi 2016 - læs rapporten her (pdf)
Dimittendundersøgelse Europas Religiøse Rødder 2015 - læs rapporten her (pdf)
Dimittendundersøgelse Afrikastudier 2014 - læs rapporten her (pdf)
Kandidatundersøgelse Teologi 2010 - læs rapporten her (pdf)
Kandidatundersøgelse Afrikastudier 2010 - læs rapporten her (pdf)

Undervisningsevaluering

Fakultetet offentliggør undervisningsevalueringsrapporter på studienævnenes hjemmesider: Følg link til Studienævnet for teologi og link til Studienævnet for Afrikastudier 

Politik for anvendelse og kompetenceudvikling af VIP og DVIP
Fakultetets Politik for anvendelse og kompetenceudvikling af VIP og DVIP kan læses her (pdf)