Kvalitet i uddannelserne

Det Teologiske Fakultets kvalitetssikringspolitik for uddannelser beskriver, hvordan kvalitetssystemet understøtter den løbende kvalitetsudvikling af uddannelserne og sikrer opbygning af den nødvendige dokumentation. Kvalitetssikringspolitikken følger kravene i "European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)". 

Det Teologiske Fakultet - Politik for kvalitetssikring af uddannelser (pdf)

Fakultetets procedurer for og beskrivelser af kvalitetssikring

Turnusplan for uddannelsesevaluering af uddannelser:
Uddannelsesevaluering bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi 2017
Uddannelsesevaluering kandidatuddannelsen i Afrikastudier
2021
Uddannelsesevaluering bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi 2023

Dimittendundersøgelser

Dimittendundersøgelse Teologi 2020 (pdf)

Dimittendundersøgelse Afrikastudier 2020 (pdf)

Dimittendundersøgelse Afrikastudier 2017

Dimittendundersøgelse Teologi 2016 (pdf)

Dimittendundersøgelse Afrikastudier 2014 (pdf)

Kandidatundersøgelse Teologi 2010 (pdf)

Kandidatundersøgelse Afrikastudier 2010 (pdf)

Undervisningsevaluering

Fakultetet offentliggør undervisningsevalueringsrapporter på studienævnenes hjemmesider: Følg link til Studienævnet for teologi her og link til Studienævnet for Afrikastudier her

Politik for anvendelse og kompetenceudvikling af VIP og DVIP

Fakultetets Politik for anvendelse og kompetenceudvikling af VIP og DVIP (pdf)