Akademisk Råd

Det akademiske råd består af repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling. De står desuden for sammensætningen af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger, tildeler ph.d.- og doktorgrader og udtaler sig om akademiske forhold af væsentlig betydning for fakultetets virksomhed.

Medlemmer per 1. februar 2017:

VIP-repræsentanter:

Kirsten Busch Nielsen (formand)
Anna Vind
Niels Henrik Gregersen
Stig Jensen  
Gitte Buch-Hansen   

Studenterrepræsentanter

Lucas Madsen  
Lars Kristian Lyngberg-Larsen

Observatører (TAP)

Mette Juhl Vedel
Anja Mee FoldbergSekretær

Torben Rytter Kristensen
Pia Christensen