Akademisk Råd

Det akademiske råd består af repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og vidensudveksling. De står desuden for sammensætningen af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger, tildeler ph.d.- og doktorgrader og udtaler sig om akademiske forhold af væsentlig betydning for fakultetets virksomhed.

Medlemmer per 2. juni 2020:

VIP-repræsentanter

Carsten Selch Jensen (formand)
Jakob Wolf
Stig Jensen
Gitte Buch-Hansen
Mette Birkedal Bruun

Studenterrepræsentanter

Morten Bangsgaard
Sigrid Agergaard Svendsen

Observatører (TAP)

Jonas Kjøller-Rasmussen
Anja Mee FoldbergSekretær

Torben Rytter Kristensen
Pia Christensen