Akademisk Råd

Det akademiske råd består af repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og vidensudveksling. De står desuden for sammensætningen af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger, tildeler ph.d.- og doktorgrader og udtaler sig om akademiske forhold af væsentlig betydning for fakultetets virksomhed.

VIP-repræsentanter

Carsten Selch Jensen (næstforperson)
Johanne Stubbe T Kristensen (forperson)
Karen Lauterbach
Anna Vind
Thomas Hoffmann
Heike Omerzu (oberservatør)

Studenterrepræsentanter

Helene Ellen Grube
Pernille Printzlau Søderberg

Observatører (TAP)

Jonas Kjøller-Rasmussen
Stephan Reinemer

Sekretær

Torben Rytter Kristensen
Pia Christensen