Små engle

Fonde og legater ved Det Teologiske Fakultet

Det Teologiske Fakultet administrerer en række fonde og legater til gavn for forskere og studerende

 • Københavns Universitets Fond

  Fondens formål er at yde støtte til teologiske kandidater til studierejser eller andre videregående studier samt at belønne teologistuderende, som har udvist særlig flid eller særlige evner.

 • Ulla Ruuths Legat

  Legatet har til formål at yde tilskud til at fremme den evangelisk-lutherske kirkes mission og praktiske missionsformål, herunder afholdelse af missionsforedrag, samt til anskaffelse af missionsvidenskabelig litteratur.

 • Hans Tavsens Fond

  Næste ansøgningsfrist er 15. november 2020

 • Jens Nørregaard og Hal Kochs mindefond

  Fonden yder støtte til videregående forskning på områder, hvortil der ikke kan ydes støtte af de midler, som universitetet årligt stiller til rådighed for de institutter, hvorunder studiet af dansk kirkehistorie og økumenisk teologi hører. Se hele beskrivelsen på den officielle side.