Hans Tausens Fond

OBS: Ansøgningsfristen er fredag den 15. november 2022 kl. 12.00.

NB: Ph.d.-studerende tages ikke i betragtning

Regler for ansøgning 

Hans Tausens Fond uddeler primo januar 2021 følgende legater:
1. Til kandidatstuderende på teologi, og medicinstuderende præstebørn, som er i studiets sidste fase. 
2. Studie- og rejselegater til præster og til teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede. Det forventes, at modtagerne søger at få formidlet deres indtryk af de kirkelige forhold på de steder, de har besøgt.
3. Boglegater til præster og til teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede.
Det skal fremgå af ansøgningerne både til bog- og rejselegater, at der er tale om et klart afgrænset teologisk studieformål. Ved ansøgning om boglegater skal der vedlægges en bogliste. Desuden kan der ydes støtte til præstehjem, der på grund af sygdom eller af andre grunde er kommet i vanskeligheder.
 
Studerende ansøger ved at udfylde Hans Tausens Fonds ansøgningsskema. Yderligere bilag frabedes.
Præster og teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede, skal ikke bruge ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
• Rejsebudget (ved ansøgning om rejselegat) eller bogliste med prisangivelser (ved ansøgning om boglegat).
• Kontaktoplysninger (adresse, e-mail og telefonnummer).
• Kontonummer.
Tildeling af bog- og rejselegater forudsætter ikke økonomisk trang.
 
Ansøgningsfristen er fredag den 18. september 2020 kl. 12.00
Ansøgninger sendes med posten eller afleveres på nedenstående adresse. Ansøgninger modtages ikke digitalt.
Hans Tausens Fond 
Att: Ane Møller Larsen 
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16 
2300 København S
 
E-mail: rhn689@alumni.ku.dk
Fondsreg. 007643 - Postkonto: 640-3751