Hans Tausens Fond

NB: Ph.d.-studerende tages ikke i betragtning
 
Hans Tausens Fonds legat uddeles en gang årligt. For ansøgningsfrist henvises til de digitale og analoge opslag på Det Teologiske Fakultet samt på teologi i Århus, såvel som Præsteforeningens blad. Ansøgninger modtages udelukkende digitalt, som fremgår i de ovennævnte opslag.

Regler for ansøgning 

Hans Tausens Fond uddeler følgende legater:
  1. Til kandidatstuderende på teologi, som er i studiets sidste fase.
  2. Studie- og rejselegater til præster og til teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede. Det forventes, at modtagerne søger at få formidlet deres indtryk af de kirkelige forhold på de steder, de har besøgt.
  3. Boglegater til præster og til teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede.
  4. Desuden kan der ydes støtte til præstehjem, der på grund af sygdom eller af andre grunde er kommet i vanskeligheder. 
Det skal fremgå af ansøgningerne både til bog- og rejselegater, at der er tale om et klart afgrænset teologisk studieformål. 

Ansøgningsskema

Studerende ansøger ved at udfylde Hans Tausens Fonds ansøgningsskema
 
Én sides motiveret ansøgning bedes vedlagt, samt. evt. relevante bilag.
 
Præster og teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede, skal ikke bruge ansøgningsskemaet. 
 
Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Rejsebudget (ved ansøgning om rejselegat) eller bogliste med prisangivelser (ved ansøgning om boglegat).
  • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail og telefonnummer).
  • Kontonummer.
Tildeling af bog- og rejselegater forudsætter ikke økonomisk trang.
 
Hans Tausens Fond
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Fondsreg. 007643 - Postkonto: 640-3751