Københavns Universitets Fond

For teologiske studerende og kandidater

Fondens formål er at yde støtte til teologiske kandidater til studierejser eller andre videregående studier samt at belønne teologistuderende, som har udvist særlig flid eller særlige evner.

Ansøgningen skal indeholde curriculum vitae (herunder cpr.-nummer) og publikationsliste samt en kort beskrivelse af og budget for, hvorledes støtte fra legatet tænkes anvendt. Teologistuderende, der søger støtte til studierejser, skal vedlægge forhåndsgodkendelse af meritoverførsel.

Ansøgning sendes til:

Det Teologiske Forskningsudvalg
Det Teologiske Fakultetskontor
Karen Blixens Plads 16
2300 København S.
eller på e-mail til dtf@fak.teol.ku.dk

Ansøgningsfrist: Kan pt. ikke søges

Der gøres opmærksom på, at det beløb, der vil være til uddeling, forventes at være af begrænset størrelse. Der udfærdiges ikke afslag til legatansøgere, der ikke kommer i betragtning.