Studienævnet for Teologi

Vor Frue Plads Gaard 
Studienævnet for Teologi har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning ved hel- og deltidsuddannelserne inden for det teologiske fagområde, at vedligeholde studieordningerne, at følge op på evaluering af undervisning og uddannelse, at behandle merit- og dispensationsansøgninger m.m. Arbejdet foregår i henhold til studienævnets forretningsorden.

Studienævnets møder

Studienævnsmøder er åbne, idet møderne dog lukkes under behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoners forhold. Der afholdes mindst 9 ordinære møder årligt. 

 

Studienævnsmøder foråret 2022:

  • Fredag d. 11. februar 2022
  • Fredag d. 18. marts 2022
  • Fredag d. 22. april 2022
  • Mandag d. 16. maj 2022
  • Fredag d. 24. juni 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienævnet for Teologi forestår den løbende evaluering af undervisningen ved det teologiske uddannelser og har til opgave at følge op på undervisnings- og uddannelsesevaluering. Efter hvert semester drøfter Studienævnet den gennnemførte evaluering.

Procedure for undervisningsevaluering ved Det Teologiske Fakultet findes i Politik for kvalitetssikring af uddannelser

Undervisningsevaluering 2019-20
Undervisningsevaluering 2018-19
Undervisningsevaluering 2017-18
Undervisningsevaluering FS 2017
Undervisningsevaluering FS 2016
Undervisningsevaluering ES 2015
Undervisningsevaluering FS 2015
Undevisningsevaliuering ES 2014
Undervisningsevaluering FS 2014
Undervisningsevaluering ES 2013