Studienævnet for Teologi

Vor Frue Plads Gaard 
Studienævnet for Teologi har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning ved hel- og deltidsuddannelserne inden for det teologiske fagområde, at vedligeholde studieordningerne, at følge op på evaluering af undervisning og uddannelse, at behandle merit- og dispensationsansøgninger m.m. Arbejdet foregår i henhold til studienævnets forretningsorden.

Studienævnets møder

Studienævnsmøder er åbne, idet møderne dog lukkes under behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoners forhold. Der afholdes mindst 9 ordinære møder årligt. 

 

Studienævnsmøder efteråret 2023:

  • Fredag d. 18. august 2023 11.30 – 14.00
  • Mandag d. 25. september 2023 12.30 – 15.00
  • Mandag d. 23. oktober 12.30 – 15.00
  • Mandag d. 13. november 12.00 – 14.30
  • Mandag d. 18. december 12.30 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienævnet for Teologi forestår den løbende evaluering af undervisningen ved det teologiske uddannelser og har til opgave at følge op på undervisnings- og uddannelsesevaluering. Efter hvert semester drøfter Studienævnet den gennnemførte evaluering.

Procedure for undervisningsevaluering ved Det Teologiske Fakultet findes i Politik for kvalitetssikring af uddannelser

Undervisningsevaluering 2019-20
Undervisningsevaluering 2018-19
Undervisningsevaluering 2017-18
Undervisningsevaluering FS 2017
Undervisningsevaluering FS 2016
Undervisningsevaluering ES 2015
Undervisningsevaluering FS 2015
Undevisningsevaliuering ES 2014
Undervisningsevaluering FS 2014
Undervisningsevaluering ES 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgperiode 01.02.2023 - 31.1.2024

Formand: Professor Niels Henrik Gregersen
Næstformand: Stud.theol. Ellen Inger Fabricius Harms

Øvrige medlemmer:
Stud.theol. Miamaja Sichlau Nielsen
Stud.theol. Aksel Kaldahl Friberg
Lektor Tine Ravnsted-Larsen Reeh
Professor Jesper Høgenhaven