Studienævnet for Teologi

Vor Frue Plads Gaard 
Studienævnet for Teologi har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning ved hel- og deltidsuddannelserne inden for det teologiske fagområde, at vedligeholde studieordningerne, at følge op på evaluering af undervisning og uddannelse, at behandle merit- og dispensationsansøgninger m.m. Arbejdet foregår i henhold til studienævnets forretningsorden.

Studienævnets møder

Studienævnsmøder er åbne, idet møderne dog lukkes under behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoners forhold. Der afholdes mindst 9 ordinære møder årligt. 

 

Studienævnsmøder foråret 2024:

  • Torsdag d. 8. februar 2024 kl. 10.00 - 12.30
  • Torsdag d. 7. marts 2024 kl. 10.00 - 12.30
  • Torsdag d. 18. april 2024 kl. 10.00 - 12.30
  • Fredag d. 17. maj 2024 kl. 13.00 - 15.30
  • Torsdag d. 13. juni 2024 kl. 10.00 - 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienævnet for Teologi forestår den løbende evaluering af undervisningen ved det teologiske uddannelser og har til opgave at følge op på undervisnings- og uddannelsesevaluering. Efter hvert semester drøfter Studienævnet den gennnemførte evaluering.

Procedure for undervisningsevaluering ved Det Teologiske Fakultet findes i Politik for kvalitetssikring af uddannelser

Studieleder TEO Undervisningsevalueringsrapport 2023 (e22-f23)

Studieleder TEO Undervisningsevalueringsrapport 2022 (e21-f22)

Studieleder TEO Undervisningsevalueringsrapport 2021 (e20-f21)

Studieleder TEO Undervisningsevalueringsrapport 2020 (e19-f20)

Studieleder TEO Undervisningsevalueringsrapport 2019 (e18-f19)

Studieleder TEO Undervisningsevalueringsrapport 2018 (e17-f18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgperiode 01.02.2023 - 31.1.2024

Formand: Professor Niels Henrik Gregersen
Næstformand: Stud.theol. Aksel Kaldahl Friberg

Øvrige medlemmer:
Stud.theol. Marie Winther Sall
Stud.theol. Simone Rosenkilde
Lektor Florian Wöller
Professor Jesper Høgenhaven