Studienævnet for Teologi

Vor Frue Plads Gaard 
Studienævnet for Teologi har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning ved hel- og deltidsuddannelserne inden for det teologiske fagområde, at vedligeholde studieordningerne, at følge op på evaluering af undervisning og uddannelse, at behandle merit- og dispensationsansøgninger m.m. Arbejdet foregår i henhold til studienævnets forretningsorden.

Studienævnets møder

Studienævnsmøder er åbne, idet møderne dog lukkes under behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoners forhold. Der afholdes mindst 9 ordinære møder årligt.