Studieordninger og - retningslinjer samt regler for uddannelserne

Studerende og undervisere kan orientere sig om uddannelsernes regler på bachelor studieinformation og kandidat studieinformation

Studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi  

Studieretningslinjer for den fleksible masteruddannelse

Study plan for the masters's Programme Religious Roots of Europe


Ældre studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi

Ældre studieordninger for Religious Roots of Europe

Ældre studieretningslinjer for den fleksible masteruddannelse