Studieordninger og - retningslinjer

Study Plans and Rules

Nedenfor finder du aktuelle og ældre studieordninger for uddannelserne på det Teologiske Fakultet.
Below, you will find current and older Study Plans for the degree programmes at the Faculty of Theology.

Studerende og undervisere kan også orientere sig om uddannelsernes regler på studieinformationssiderne via deres forside på KUnet.
Students and teachers can also find rules for each programme on the Study Information pages via their home page on KUnet.

 

Aktuelle retningslinjer

Du downloader studieordningen for Kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier via nedenstående link:

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier 1. september 2021

14. januar 2022: Ændringer for eksamen og reeksamen vinteren 2021/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuel studieordning

Du downloader studieordningen for bacheloruddannelsen i teologi via nedenstående link:

Bachelorstudieordningen 1. september 2020
Bachelorstudieordningen 1. september 2018

Covid19-nedlukningen

14. januar 2022: Ændringer for eksamen og reeksamen vinteren 2021/22
18. marts 2021: Ændringer for eksamen og reeksamen sommeren 2021
3. februar 2021: Dispensation fra præsenskrav og/eller forudsætningskrav for foråret 2021 
17. december 2020: Opdaterede ændringer for eksamen og reeksamen vinteren 2020-2021
25. juni 2020: Forlængelse af dispensation fra præsenskrav for efteråret 2020

20. maj 2020: Studieordningsændringer (eksamensformer) som følge af COVID-19-nedlukningen af Københavns Universitet

20. marts 2020: Studieordningsændringer (præsenskrav & forudsætningskrav) som følge af COVID-19-nedlukningen af Københavns Universitet

Ældre studieordninger