Studieordninger – Københavns Universitet

Studieordninger og - retningslinjer samt regler for uddannelserne

Studerende og undervisere kan orientere sig om uddannelsernes regler på bachelor uddannelsessiderne på KUnet og kandidat uddannelsessiderne på KUnet

Studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi  

Studieretningslinjer for den fleksible masteruddannelse

Study plan for the masters's Programme Religious Roots of Europe


Ældre studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelserne i teologi


Ældre studieretningslinjer for den fleksible masteruddannelse