Studieordninger og - retningslinjer

Study Plans and Rules

Nedenfor finder du aktuelle og ældre studieordninger for uddannelserne på det Teologiske Fakultet.
Below, you will find current and older Study Plans for the degree programmes at the Faculty of Theology.

Studerende og undervisere kan også orientere sig om uddannelsernes regler på studieinformationssiderne via deres forside på KUnet.
Students and teachers can also find rules for each programme on the Study Information pages via their home page on KUnet.

 

Aktuelle retningslinjer

Du downloader studieordningen for Kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier via nedenstående link:

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier 1. september 2021

14. januar 2022: Ændringer for eksamen og reeksamen vinteren 2021/22