Studentervejledning Det Teologiske Fakultet

I studentervejledningen ved Det Teologiske Fakultet er der ansat fire vejledere, som selv er studerende. Tre af dem er teologistuderende og en er ved afrikastudier, som også er en del af fakultetet.  Vejlederne er underlagt tavshedspligt. Se længere nede på siden, hvordan vi kan hjælpe netop dig.

Du kan kontakte teologis vejledere Andrea Larsen og Jens Christian Tramm samt Religious Roots of Europe og interreligiøse islamstudiers vejleder, Caroline Nøddebo Wibe, direkte på telefon eller mail. Simona Bianchi er vejleder for afrikastudier (kun engelsk).

Kontakt

E-mail: studievejleder@teol.ku.dk 
Telefon: 3532 3961
Adresse: Karen Blixens Plads 16 - lok. 6B-0-39 ved Markedspladsen.

Åbningstider

Fra d. 4. september 2023
Mandag til torsdag kl. 10-13.
Studievejledere for teologi træffes mandag og onssdag, studievejleder for intereligiøse islamstudier samt europas religiøse rødder træffes torsdag og studievejleder for afrikastudier træffes tirsdag. Personlige samtaler bookes uden for den almindelige åbningstid.


Studentervejledningen er lukket i påskeugen, juli måned, uge 42 og i juleferien.

Vi vejleder om…

  • Hvordan det er at læse teologi lige fra studiemiljø og studiehverdag til fagligt indhold og uddannelsens forløb
  • Studietekniske forhold som meritoverførsler, dispensationsmuligheder og eksamensregler
  • Overordnede problemstillinger vedr. tilrettelæggelse af studieforløb og udlandsophold
  • Personlige og trivselsmæssige forhold, der har indflydelse på studierne.
  • Karrieremuligheder
  • Der tilbydes vejledning til kommende kandidater om overordnede problemstillinger vedr. overgangen fra studium til arbejde, jobmuligheder og arbejdsmarkedsregler. Der afholdes "næsten kandidat"-møder og kandidatworkshops.

Vi vejleder ikke om SU, men du kan besøge SU på KU.