Studentervejledning Det Teologiske Fakultet

I studentervejledningen på det teologiske fakultet er der ansat tre vejledere, som selv er studerende. To af dem er teologistuderende og en er ved afrikastudier, som også er en del af fakultetet.  Vejlederne er underlagt tavshedspligt. Se længere nede på siden, hvordan vi kan hjælpe netop dig.

Du kan kontakte teologis vejledere, Sarah Monberg og Katharina Gammelgaard, direkte på telefon eller mail:

Telefon: 3532 3961
E-mail: studievejleder@teol.ku.dk 
Adresse: Karen Blixens Plads 16 - lok. 6B-0-39 ved Markedspladsen. Besøgende kan benytte hovedindgangen på Njalsgade 76.

Åbningstider:

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13. Studievejledere for teologi træffes tirsdag og fredag, studievejleder for afrikastudier træffes torsdag.

 

Personlige samtaler bookes uden for den almindelige åbningstid.

Vi vejleder om…

  • Studietekniske forhold som meritoverførsler, dispensationsmuligheder og eksamensregler
  • Overordnede problemstillinger vedr. tilrettelæggelse af studieforløb og udlandsophold
  • Personlige og sociale problemer, der har indflydelse på studierne. Er problemerne af mere vidtgående karakter, kan der henvises til andre vejledningsinstanser
  • Karrieremuligheder
    Der tilbydes vejledning til vordende kandidater om overordnede problemstillinger vedr. overgangen fra studium til erhverv, erhvervsmuligheder og arbejdsmarkedsregler. Der afholdes "næsten kandidat"-møder og kandidatworkshops.

Vi vejleder ikke om SU, men du kan besøge SU på KU.

Studentermailservice

Med vores mailservice modtager du vigtige og relevante oplysninger om studenterjobs, udlandsophold, praktikophold, legater, foredrag og boligtilbud. Du kan også benytte maileservice til at annoncere egne arrangementer og lignende. Bare kontakt os på studievejleder@teol.ku.dk.