Studentervejledning Det Teologiske Fakultet

I studentervejledningen ved Det Teologiske Fakultet er der ansat tre vejledere, som selv er studerende. To af dem er teologistuderende og en er ved afrikastudier, som også er en del af fakultetet.  Vejlederne er underlagt tavshedspligt. Se længere nede på siden, hvordan vi kan hjælpe netop dig.

Du kan kontakte teologis vejledere, Stine Tudborg Frederiksen og Morten Møller Munk direkte på telefon eller mail:

Studentervejledningen er ferielukket fra d. 29. juni til og med d. 3. august

(Telefonen er lukket indtil august - der er lukket for besøg indtil august)
E-mail: studievejleder@teol.ku.dk 
Adresse: Karen Blixens Plads 16 - lok. 6B-0-39 ved Markedspladsen. Besøgende kan benytte hovedindgangen på Njalsgade 76.

Åbningstider:

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13. Studievejledere for teologi træffes tirsdag og fredag, studievejleder for afrikastudier træffes tirsdag.

 

Personlige samtaler bookes uden for den almindelige åbningstid.

Vi vejleder om…

  • Hvordan det er at læse teologi lige fra studiemiljø og studiehverdag til fagligt indhold og uddannelsens forløb
  • Studietekniske forhold som meritoverførsler, dispensationsmuligheder og eksamensregler
  • Overordnede problemstillinger vedr. tilrettelæggelse af studieforløb og udlandsophold
  • Personlige og trivselsmæssige forhold, der har indflydelse på studierne.
  • Karrieremuligheder
  • Der tilbydes vejledning til kommende kandidater om overordnede problemstillinger vedr. overgangen fra studium til arbejde, jobmuligheder og arbejdsmarkedsregler. Der afholdes "næsten kandidat"-møder og kandidatworkshops.

Vi vejleder ikke om SU, men du kan besøge SU på KU.