Det Teologiske Fagråd

Det Teologiske Fagråd har til formål at repræsentere de studerende på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. 

Fagrådet varetager de studerendes interesser ved at sidde med i flest mulige råd, nævn og udvalg på universitetet og fakultetet. Fagrådet tager aktuelle og principielle sager op, som har betydning for de studerendes studieliv. Sagerne kan vedrøre det fysiske, faglige eller psykosociale studiemiljø eller have en mere politisk karakter. 

Alle studerende kan tage kontakt til Fagrådets bestyrelse, hvis de har et forslag eller en idé. Ligeledes kan Fagrådets bestyrelse kontaktes af eksterne, som ønsker kontakt til de teologistuderende.

Kontakt Fagrådets bestyrelse via mail: fagraad@teol.ku.dk eller find Fagådets side på facebook her.