Det Teologiske Fagråd

Det Teologiske Fagråd har til formål at repræsentere de studerende på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Fagrådet varetager de studerendes interesser ved at sidde med i flest mulige råd, nævn og udvalg på universitet og fakultet. Fagrådets bestyrelse sørger tillige at holde de studerende orienterede om rådets arbejde.

Fagrådet tager aktuelle og principielle sager op, som har betydning for de studerendes studieliv. Disse sager kan rejses af studerende ved at tage kontakt til Fagrådet, som derefter på et bestyrelsesmøde vil drøfte og om nødvendigt gå videre med sagen.

Kontakt Fagrådet via mail: fagraad@teol.ku.dk