Doktorgrader

Dr. theol.


Den teologiske doktorgrad er den højeste akademiske grad, der kan tildeles for en faglig forskningsindsats. Som det hedder i Bekendtgørelsen: "Tildeling af doktorgraden sker på grundlag af en afhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. Tildelingen af doktorgraden skal være udtryk for anerkendelse af, at forfatteren har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og med sin afhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre."

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 750 om doktorgrader

Ministerial Order on Doctoral Degrees Order no. 750

Københavns Universitets Interne regler og vejledning vedr. doktordisputatser

Retningslinjer til bedømmelse af doktorafhandlinger ved Det Teologiske Fakultet

Guidelines for the assessment of doctoral theses submitted to the Faculty of Theology

Ved Det Teologiske Fakultet har gennem de seneste 25 år disse afhandlinger ført til tildelingen af den teologiske doktorgrad.

Æresdoktorer


Æresdoktorgraden kan tildeles forskere, der skønnes i den grad at have gjort sig videnskabeligt fortjent, at det findes naturligt at hædre dem med den højeste videnskabelige grad. Ved Det Teologiske fakultet er der der gennem de seneste 25 år tildelt disse teologiske æresdoktorgrader .