Doktorer siden 1982 

2019 Frederik Poulsen, The Black Hole in Isaiah. A Study of Exile as a Literary Theme.

2017 Leo Catana, Late Ancient Platonism in Eighteenth-Century German Thought.

2017 Mette Birkedal Bruun, The Unfamiliar Familiar Armand-Jean de Rancé (1626¬–1700) between Withdrawal and Engagement.

2017 Carsten Selch Jensen, Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1277).

2012 Tine Ravnsted-Larsen Reeh, Kristendom, historie, demokrati, Hal Koch 1932-1945.

2011 Martin Wangsgaard Jürgensen, Changing Interiors: Danish village churches c. 1450 to 1600.

2010 Carsten Pallesen, Handlen og væren. Paul Ricoeurs polytetiske refleksionsteori.

2009 Joshua Abdallah Sabih, Japheth ben Ali's book of Jeremiah. A critical edition and linguistic analysis of the Judaeo-Arabic translation.

2008 Kirsten Busch Nielsen, Syndens brudte magt. En undersøgelse af Dietrich Bonhoeffers syndsforståelse.

2004 Jon Stewart, Kierkegaard´s Relations to Hegel Reconsidered.

2003 Christian Gottlieb, Dilemmas of Reaction in Leninist Russia. The Christian Response to tthe Revolution in the Works of N. A. Berdyaev 1917-1924.

2003 Finn Aage Rønne. Kontinuitet og forandring. Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Ethiopien 1928 til1974.

2002 Gregory L. Doudna, 4Q Pesher Nahum. A Critical Editio.

2001 Åge Rydstrøm Poulsen, The Gracious God. Gratia in Augustine and the Twelfth Century.

2000 Troels Engberg-Pedersen, Paul and the Stoics.

1997 Bent Christensen, Omkring Grundtvigs Vidskab.

1997 Arne Grøn, Subjektivitet og negativitet. Kierkegaard.

1995 Anders Kingo, Analogiens teologi. En dogmatisk studie over dialektikken i Søren kierkegaards opbyggelige og pseudonyme forfatterskab.

1988 Jesper Høgenhaven, Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur biblischen Theologie.

1988 Jørgen Ertner, Peder Paladius´ Lutherske teologi.

1986 Niels Peter Lemche, Early Israel.

1985 Lauge Olaf Nielsen, Theology and Philosophy in the Twelfth Century.

1984 Mogens Müller, Der Ausdrück "Menchensohn" in der Evangelien.

1983 Inge Houmann, "Nihilismen" En sprogfilosofiks analyse af Fr. Nietzsches syn på den nihilistiske problematik med henblik på dennes konsekvenser for en mulig religionsfilosofisk tydning.

1983 Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Evangelium und Buße. Theologiegeschichtliche Studien zum Verhältniszwischen dem jungen Johann Agricola (Eisleben) und Martin Luther.

1982 Carsten Breengaard, Muren om Israels hus. Regnum og Sacerdotium i Danmark 1050-1170.