Jesper Høgenhaven

Jesper Høgenhaven

Professor

Forsker og underviser i Det Gamle Testamente med hovedvægt på tre områder:

1) Gammeltestamentlig teologi og hermeneutik, forholdet imellem Det Gamle og Det Nye Testamente, de gammeltestamentlige teksters receptionshistorie, særlig deres betydning for kristen teologi

2) Dødehavsrullerne, både de "bibelske" og "ikke-bibelske" tekster fra Qumran, og deres betydning for den antikke jødedom og tilblivelsen af den gammeltestamentlige skriftsamling

3) Apokalptik og endetidsfortællinger i GT og blandt pseudepigraferne og disse fortællingers virknings- og fortolkningshistorie

Aktuelle projekter

JH leder for tiden forskningsprojektet AMRAM (Apocalypticism, manuscripts, Rewriting, and Authority Management), der undersøger de ældste bevarede apokalyptiske fotællinger blandt Dødehavsrullerne, særligt kompositionen Amrams Visioner. Se https://teol.ku.dk/english/dept/amram/

 

Udvalgte publikationer

 

Bøger

Problems and Prospects of Old Testament Theology (The Biblical Seminary 6), Sheffield:Sheffield Academic Press 1988.

Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur biblischen Theologie (Acta Theologica Danica 24), Leiden: Brill 1988

Den gamle pagt. En introduktion til den nyere debat om pagten i det Gamle Testamente (Tekst og Tolkning 8), København 1990

Anden til Femte Mosebog fortolket (Det Danske Bibelselskabs kommentarserie), København: Det Danske Bibelselskab 1995

 

Nyere artikler

“The Opening of the Psalter - A Study in Jewish Theology”, Scandinavian Journal of the Old Testament 2001; vol. 15, p. 169-180

“Rhetorical Devices in 4QMMT”, Dead Sea Discoveries, 2003; vol. 10, nr. 2, p. 187-204

Fortællinger fra det persiske hof (4Q550). En Qumran-udgave af Ester-historien? Dansk Teologisk Tidsskrift 2004; vol. 67, p. 15-34

“Physiognomy and Eschatology: Some More Fragments of 4Q561” (sammen med Søren Holst), Journal of Jewish Studies, 2006; vol. LVII, nr. 1,Oxford: p. 26-43

“The Literary Character of 4QTanhumim”, Dead Sea Discoveries, 2007; vol. 14, nr. 1, p. 99-123

“Esajas-kommentarene fra Qumran: Struktur, gerne og terminologi, Dansk teologisk Tidsskrift 2007; vol. 70, nr. 1, p. 64-82

 “Geography and Ideology in the Copper Scroll (3Q15) from Qumran”. I: Northern Light on the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2005 (ed. Anders Klostergaard Petersen, Torleif Elgvin et al.), Studies on the Texts from theDesert ofJudah 80, Leiden-Boston: Brill 2009, p. 83-106

“Grundtvig som fortolker af Det Gamle Testamente”, Grundtvig-Studier 2011, 51-80”•4QTanhumim (4Q176): Between Exegesis and Treatise? I: The Mermaid and The Partridge: Essays from the Copenhagen Conference on Revising Texts from Cave Four (ed. George J. Brooke and Jesper Høgenhaven), Studies on the Texts from the Desert of Judah 96, Leiden-Boston: Brill 2011,  p. 151-167

“For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke". Paulus og den antikke jødedom”. I: Paulus plus - fire prismer på den nye Paulus (ed. Anna Vind), København: Det Teologiske Fakultet 2012, p. 41-79

“Den uforudsigelige Jahve i 4QRewritten Pentateuch A - på grænsen imellem afskrift og genskrivning af Bibelen i Qumran”. I: Bibelske genskrivninger (ed. Jesper Høgenhaven og Mogens Müller), Forum for bibelsk eksegese 17, København: Museum Tusculanums Forlag 2012, p. 139-163

ID: 919265