Jesper Høgenhaven

Jesper Høgenhaven

Professor

Forsker og underviser i Det Gamle Testamente med hovedvægt på to områder:

1) Gammeltestamentlig teologi og hermeneutik, forholdet imellem Det Gamle og Det Nye Testamente, de gammeltestamentlgie teksters receptionshistorie, særlig deres betydning for kristen teologi

2) Dødehavsrullerne, både de "bibelske" og "ikke-bibelske" tekstrer fra Qumran og deres betydning for den antikke jødedom og tilblivelsen af den gammeltestamentlige skriftsamling

Aktuelle projekter

Space and Place in the Copper Scroll (3Q15) from Qumran

Kobberrullen, et velbevaret håndskrift fra hule 3 i Qumran, fundet i 1952, er ejendommeligt i kraft af det anvendte materiale: Rullen bestod oprindelig af tre sammennittede kobberplader; den ene må været gået løs, så man har valgt at rulle pladerne sammen til to bogruller. Indholdsmæssigt præsenterer Kobberrullen sig som en fortegnelse over skjulte kostbarheder med henvisning til en række stednavne fra oldtidens Palæstina. Mange af disse lokaliteter er kendt fra bibelske og andre antikke kilder. Kobberrullen kan betragtes både som et arkæologisk artefakt og som en litterær tekst. Under begge synsvinkler må den forstås som et medium for bevaring, organisering og interpretation af erindring associeret med steder. 3Q15 repræsenterer en særlig kortlægning af et landskab (bl.a. med bibelske konnotationer) som helligt, religiøst betydningsbærende rum. Formålet med dette projekt er at vise, hvordan en sådan opfattelse af Kobberrullen kan føre ud over tidligere diskussioner, der bl.a. har gået på tekstens historicitet og oprindelsesmiljø.

Artiklen ”Geography and Ideology in the Copper Scroll (3Q15) from Qumran” fra 2009 er et første arbejde, som skal følges op af et par artikler mere (bl.a. en artikel om 3Q15 til Companion to the Dead Sea Scrolls) og af en monografi, som forventes afsluttet i 2013.

 

Udvalgte publikationer

 

Bøger

Problems and Prospects of Old Testament Theology (The Biblical Seminary 6), Sheffield:Sheffield Academic Press 1988.

Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur biblischen Theologie (Acta Theologica Danica 24), Leiden: Brill 1988

Den gamle pagt. En introduktion til den nyere debat om pagten i det Gamle Testamente (Tekst og Tolkning 8), København 1990

Anden til Femte Mosebog fortolket (Det Danske Bibelselskabs kommentarserie), København: Det Danske Bibelselskab 1995

 

Nyere artikler

“The Opening of the Psalter - A Study in Jewish Theology”, Scandinavian Journal of the Old Testament 2001; vol. 15, p. 169-180

“Rhetorical Devices in 4QMMT”, Dead Sea Discoveries, 2003; vol. 10, nr. 2, p. 187-204

Fortællinger fra det persiske hof (4Q550). En Qumran-udgave af Ester-historien? Dansk Teologisk Tidsskrift 2004; vol. 67, p. 15-34

“Physiognomy and Eschatology: Some More Fragments of 4Q561” (sammen med Søren Holst), Journal of Jewish Studies, 2006; vol. LVII, nr. 1,Oxford: p. 26-43

“The Literary Character of 4QTanhumim”, Dead Sea Discoveries, 2007; vol. 14, nr. 1, p. 99-123

“Esajas-kommentarene fra Qumran: Struktur, gerne og terminologi, Dansk teologisk Tidsskrift 2007; vol. 70, nr. 1, p. 64-82

 “Geography and Ideology in the Copper Scroll (3Q15) from Qumran”. I: Northern Light on the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2005 (ed. Anders Klostergaard Petersen, Torleif Elgvin et al.), Studies on the Texts from theDesert ofJudah 80, Leiden-Boston: Brill 2009, p. 83-106

“Grundtvig som fortolker af Det Gamle Testamente”, Grundtvig-Studier 2011, 51-80”•4QTanhumim (4Q176): Between Exegesis and Treatise? I: The Mermaid and The Partridge: Essays from the Copenhagen Conference on Revising Texts from Cave Four (ed. George J. Brooke and Jesper Høgenhaven), Studies on the Texts from the Desert of Judah 96, Leiden-Boston: Brill 2011,  p. 151-167

“For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke". Paulus og den antikke jødedom”. I: Paulus plus - fire prismer på den nye Paulus (ed. Anna Vind), København: Det Teologiske Fakultet 2012, p. 41-79

“Den uforudsigelige Jahve i 4QRewritten Pentateuch A - på grænsen imellem afskrift og genskrivning af Bibelen i Qumran”. I: Bibelske genskrivninger (ed. Jesper Høgenhaven og Mogens Müller), Forum for bibelsk eksegese 17, København: Museum Tusculanums Forlag 2012, p. 139-163

ID: 919265