Melissa Sayyad Bach

Melissa Sayyad Bach

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

P.h.d-projektet primære forskningsområde er i Dødehavsrullerne og deres relation til Det Gamle Testamente. Projektet tager udgangspunkt i tre dødehavsruller 1) Sekthåndbogen/1QS, 2)Takkesalmerne/1QHodayot og 3) 4QIntruktion.

Ved hjælp af eksgetiske metoder og kognitive littærer tilgange undersøger jeg begrebet 'autoritet'. Her vil jeg afsøge, hvordan autoritet fortolkes og etableres på baggrund af de gammeltestamentelige tekster, og hvilke koginitive- og hukommelsesmæssige mekanismer der er involveret, når en tekst bliver autoritativ.  

Primære forskningsområder

Det Gamle Testamente, Dødehavsskrifterne/Qumran, kognitive litterære analyse 

ID: 186177421