Mogens Müller

Mogens Müller

Professor emeritus

Uddannelse og ansættelser

1964              Student (gammelsproglig) fra Østersøgades Gymnasium

1964-1972    Teologistudium ved Københavns Universitet med ét års ophold ved Det Teologiske Fakultet i Århus (1967-68) og et semesters ophold ved universitetet i Tübingen (vinteren 1970-71). Fik 1969 sølvmedalje for prisopgave ved Aarhus Universitet ("En eksegetisk undersøgelse af Filipperbrevet 2,5-11 med særligt henblik på perikopens art og oprindelse").             

1972              Cand.theol. fra Københavns Universitet

1973-1974    Værnepligtig teolog i Søværnet

1974-1982    Præst i folkekirken: Residerende kapellan i Højby Sjælland (Lumsås)

1982-            Siden 1. august 1982 professor i Ny Testamente ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet

1984              Dr.theol. På afhandlingen Der Ausdruck "Menschensohn" in den Evangelien. Voraussetzungen und Bedeutung.

Administrative stillinger

1983-1988    Medlem af Studienævnet

1988-2002    Afdelingsleder på Institut/Afdeling for Bibelsk Eksegese (med kort afbrydelse)

2010-2012    Afdelingsleder på Afdeling for Bibelsk Eksegese

2002-2010    Prodekan ved Det Teologiske Fakultet

2002-2005    Medlem af rektors forskningsudvalg og informations- og kommunikationsudvalg

2002-2005    Medlem af udvalg til forberedelse af rektors praksisudvalg

2005-2010    Medlem af Københavns Universitets Praksisudvalg

2002-2010    Formand for Det Teologiske Fakultets forskningsudvalg

2007-            Redaktør af TEOL-information fra nr. 35 (februar 2007)

2008             Tilrettelægger af bind i Publikationer fra Det Teologiske Fakultet

Akademiske hverv

1984-2006    Medlem af redaktionen for Dansk Teologisk Tidsskrift, de sidste mange år som hovedredaktør

1993-            Medredaktør af bind i serien Forum for Bibelsk Eksegese (vol. 4, 5, 6, 7, and 14), og af konferencebind fra Nordisk Nytestamentlig Konference i Skálholt (1994 (1996) og Hillerød (1999 (2002).

1994-2001    Fagkonsulent for Ny Testamente på Den Store Danske Encyklopædi, hvortil jeg også bidrag med en længere række artikler.

1978-1991    Anmelder af teologisk litteratur på Kristeligt Dagblad

1984-1991    Medredaktør af månedligt tillæg til Kristeligt Dagblad, Teologisk Forum

Gennem årene medlem af, om ikke utallige, så dog alligevel mange bedømmelsesudvalg både ved vort eget fakultet, Det Teologiske Fakultet i Århus samt andre skandinaviske universiteter, såvel med hensyn til doktordisputatser som stillingsbesættelser.

Deltagelse i en række internationale konferencer, især dem arrangeret af Studiorum Novi Testamenti Societas, hvoraf jeg har været medlem siden 1986. Desuden har jeg været hovedarrangør af Nordisk Nytestamentlig Konference i Skálholt, Island 1994, Hillerød1999, and Stavanger, Norge 2003. Siden 2006 fast deltager i Septuaginta-konferencer i Wuppertal. 

Uddannelse

cand.theol., dr. theol.

ID: 4739