Niels Peter Lemche

Niels Peter Lemche

Ingen jobbeskrivelse VIP, Professor emeritus

Professor dr.theol. Niels Peter Lemche

 

født 06 SEP 1945.

1971:             Teologisk kandidat fra Københavns Universitet.

1972-78:        Kandidat- og seniorstipendiat Københavns Universitet.

1978-86:        Lektor ved Århus Universitet-bortset fra 10 måneder som forskningsrådsstipendiat (1982).

1985:             Dr.theol. Københavns Universitet

1987:             Professor i gammeltestamentlig eksegese ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

 

1993-1999:    prodekan for Det Teologiske Fakultet og medlem af Københavns Universitets forskningsudvalg.

 

1993-2005    ph.d.studieleder ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.

 

1993-1999:    medlem af Københavns Universitets centrale ph.d.-udvalg

1993-2002:    medlem af Rektor for Københavns Universitets forskningsudvalg.

2003-2005:    forskerskoleleder for Forskerskolen Religion og Samfund.

 

Han har fungeret og fungerer som vejleder for syv ph.d.-studerende.

Han har som ph.d.-studieleder været arrangør eller medarrangør af en række ph.d.-kurser.

Han har bedømt flere udenlandske (australske) ph.d.-afhandlinger.

 

Han har gæsteforelæst ved hen imod en snes udenlandske universiteter (inklusive Columbia University, Vanderbilt University, University of California Berkeley, Duke University), og var gæsteprofessor ved Hamburgs Universitet i 1986-87, og ved University of Stellenbosch i 1994.

 

Han er en af grundlæggerne af The European Association of Biblical Studies (EABS) og var dets første generalsekretær (1996-2001)

 

Han arrangerede EABS årsmøde i København 2003

 

Han er grundlægger og hovedredaktør af tidsskriftet Scandinavian Journal of the Old Testament (SJOT), siden 1985, og er en af redaktørerne af serien Copenhagen International Seminar og sidder i redaktionsgruppen for flere internationale tidsskrifter.

Han har projekterfaring som ansvarlig for Det Københavnske Dødehavstektsinitiativ 1997-1999 financieret af SHF.

 

Uddannelse

dr.theol.

ID: 12609