Thomas Hoffmann

Thomas Hoffmann

Professor

Medlem af:

  Aktuel forskning

  • Forskningsleder for Forskningsrådsprojektet "Ambiguity and Precision in the Qur'an"
  • Koranens sprog og semantik med særlig fokus på nærorientalsk intertekstualitet og metaforik; Koranen i lyset af kognitiv lingvistik og CMT (conceptual metaphor theory).
  • Koranen som litteratur; Koranen i vestlig litteratur.
  • Koranen, krop, seksualitet og vold.
  • Koranen og ritual.
  • Koranen og naturen.

  Primære forskningsområder

  • Islam med særligt henblik på religionshistoriske og -fænomenologiske aspekter.
  • Koranens engagement og intertekstualitet med bibelsk litteratur
  • Koranens historiske genese.
  • Koranstudier; teori- og metodeudvikling indenfor fortolkningen og udlægningen af Koranen (ofte med inspiration fra litteraturvidenskab, kognitiv semantik og bibelvidenskabelige discipliner).
  • Koranens retorisk-litterære og semiotiske gestalt.
  • Andre islamiske tekstgenrer (hadith, sira, tafsîr, poesi m.m.).
  • Muhammad som en historisk og tekstuel figur; koraniske figurer og protagonister (f.eks. Abraham, Jesus og den hellige ånd).
  • Islamiske ritualer og æstetiske former og traditioner.
  • Islam og det politiske.
  • Islams forskningshistorie.

  Interesseområder

  Udover ovenstående er jeg bredt interesseret i islamiske emner af såvel klassisk som nutidig karakter. Som sådan er jeg altid engageret i de politiske, etiske og pædagogiske udfordringer, som ligger i det akademiske studie af og kritiske blik på religion overhovedet og islam i særdeleshed, hvorfor jeg regelmæssigt optræder i forskellige formidlingsfora, primært avismediet men også i de elektroniske medier.

  ID: 45716864