Julie Sigaard Törnkvist

Julie Sigaard Törnkvist

Ph.d.-stipendiat

Primære forskningsområder

Det Nye Testamente, Nag Hammadi-skrifterne, antik sprogfilosofi, kønsstudier.

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt er en undersøgelse af kosmogonien i Nag Hammadi-skriftet Den Store Usynlige Ånds hellige bog (NHC III,2; IV,2). Projektet undersøger skabelsen som forløb samt de enkelte involverede størrelser, der skaber og/eller bliver skabt. Jeg betragter den terminologi, der bruges til at beskrive skabelsen, som en nøgle til at forstå kosmogonien. Derfor inddrager jeg antik sprogfilosofi og teorier om køn og reproduktion fra antikken til at belyse terminologien.

ID: 189685364