Miriam Have Watts

Miriam Have Watts

Ph.d. stipendiat

  • TEO Afdeling for kirkehistorie

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

Aktuel forskning

Arbejdstitel: Sansning, tid og tro – kunst og udsmykning i folkekirken fra 1900 til 2020.

Projektet undersøger nyere kunst og udsmykning i Folkekirkens kirker. Fokus er på et udvalg af kirkerum, der i løbet af 1900-tallet og til i dag indrettes og nyindrettes. Det overgribende spørgsmål til materialet er, hvordan tænkning om mennesket og menneskets plads i kirken manifesterer sig mere eller mindre direkte i indretning og udsmykning: Med udgangspunkt i mennesket som sansende og erkendende individ beskæftiger analyserne sig med de forskelligartede dialoger og spændingsforhold, der opstår, når nyere formsprog og materialer kommer i kontakt med kirkens historiske arkitektur, traditioner og ikonografi. Undersøgelsen udfolder sig således ad et materielt såvel som et teoretisk spor, der sammen løber på tværs af fortrinsvis nyere dansk kunst-, kultur- og kirkehistorie. Vejledere er lektor, ph.d. Anna Vind og redaktør, dr.theol Martin Wangsgaard Jürgensen.

ID: 229422212