Sigrid Nielsby Christensen

Sigrid Nielsby Christensen

Ph.d.-stipendiat

Aktuel forskning

Projektet, Det moderne religiøse gennembrud? En undersøgelse af Det københavnske Brødresocietet (1739-1771), har til formål at undersøge det indre menighedsfællesskab og selvforståelse inden for Brødresocietetet, herunder forholdet mellem en individualiseret kristendomsopfattelse og et selvvalgt stærkt menighedsfællesskab på baggrund af et hidtil uudforsket kildemateriale fra arkivet i Herrnhut.

Derudover udforsker projektet Brødresocietetets kristendomsopfattelse samt konsekvenserne af denne inden for den statskirkelige ramme og overvejer, hvordan man kan se et tidligt opgør med de traditionelle autoriteter, og om der heri findes en overset arv i forhold til de senere vækkelsesbevægelser.

https://tidsskrift.dk/teolinformation/article/view/135653/180409

ID: 228680250