Nete Helene Enggaard

Nete Helene Enggaard

Lektor

Primære forskningsområder

Luthers sakramenteteologi og gudstjenesteordninger, dogmatiske, liturgividenskabelige og poststrukturalistisk inspirerede tilgange til nærvær, begivenhed og materialitet (krop, rum, sansning) samt drøftelse af de reformatoriske potentialer og faldgruber i onlinegudstjeneste og digital nadver.

Den liturgiske drøftelse i den danske folkekirke systematisk teologisk, kirkehistorisk og -retligt, herunder dansk liturgihistorie og gudstjenesteordninger, autorisationslovgivning og tilsynsfunktion historisk og aktuelt samt empiriske undersøgelser af de udfordringer og behov – sproglige, liturgiske og teologiske – som præster og kirkegængere formulerer i mødet med gudstjeneste og sakramenter.

Genforhandlingen af demokrati i de nordiske majoritetskirkers liturgiske reformprocesser med særligt fokus på spørgsmålet om menneskelig frihed. I lyset af nye forskningstilgange til liturgi og ritual undersøges reformprocessernes demokratisk-frisættende og/eller hegemonisk-repressive dimensioner i forhold til krop, køn, race m.m. for at afdække de underliggende logikker i udvekslingen mellem stat, kirke og borger.

ID: 9246955