René Rosfort

René Rosfort

Lektor

Emneord

  • Det Teologiske Fakultet - Etik, fænomenologi, Hermeneutik, Eksistensfilosofi, Psykisk sygdom, Kønsforskning, Søren Kierkegaard, Immanuel Kant, Paul Ricœur

ID: 10321