Mads Peter Karlsen

Mads Peter Karlsen

Lektor

Aktuel forskning

Postdoc.-projekt (FKK): En psykoanalytisk afsøgning af arvesyndslærens og næstekærligheds-buddets etiske relevans

Forholdet mellem teologi og psykoanalyse har traditionelt set været præget af gensidig skepsis. Men i de senere år er der imidlertid indenfor begge discipliner dukket en række udgivelser op, som indikerer, at dette forhold er i færd med at tage en anden og mere konstruktiv form. I forlængelse af denne udvikling er projektets sigte at undersøge kristendommens etiske potentiale, samt dette etiske potentiales aktuelle relevans, gennem en psykoanalytisk læsning af næstekærlighedsbuddet og arvesyndslæren. Projektet har to teser. For det første, at arvesyndslæren rummer konturerne af en antropologi, som kan levere et kvalificeret svar på spørgsmålet om hvem næsten og det selv, der skal elske næsten, mere præcis er, og således kvalificerer næstekærlighedsbuddet. Den anden tese er, at psykoanalysens driftslære kan nuancere arvesyndslærens implicitte antropologi, og dermed præciserer svaret på den første tese. Gennem efterprøvningen af disse to teser søger projektet at udvikle en etik, der, selv om den ganske vist er baseret på en specifik religiøs tradition, ikke udelukker hverken sekularisme eller andre religiøse traditioner, men tværtimod har en bestemt form for universalisme som sit omdrejningspunkt. Mere præcist, en form for universalisme, der i modsætning til samtidens anerkendelsesetik ikke tager udgangspunkt i, at vi alle inderst inde ligner hinanden, men at vi, som Freud påpeger, alle sammen på ubetryggende vis er fremmede, ikke kun for hinanden, men også for os selv.

 

Primære Forskningsinteresser

  • Relationer mellem teologi og psykoanalyse
  • Religionsfilosofiske potentialer hos Michel Foucault, Alain Badiou og Slavoj Žižek.
  • Religionskritik.
  • Nyere marxistisk politisk teologi

Sekundære Forskningsinteresser

  • Sekulariseringsteori
  • Kristendommens idéhistorie
  • Kulturanalyse og samtidsdiagnostik
  • Fransk filosofi i det 20. århundrede – (særligt Sartre, Foucault, Badiou og Deleuze)

ID: 926556