Matti Weisdorf

Matti Weisdorf

Postdoc

Medlem af:

  Aktuel forskning

  Min nuværende forskning er en del af Engaging Communities in the Green Fuels Transition, et samarbejde mellem Institut for Antropologi, Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og en række eksterne partnere. Projektet søger at forstå lokal modstand mod forskellige former for grønne energi-interventioner med henblik på at facilitere støtte til denne nødvendige omstilling. I denne anthropology electric er jeg især optaget i, hvad vi kan betragte som energietik.

   

  Mit PhD-projekt med titlen For the Love of the Living: A Rubber-boot Quest for the Biocene in Aarhus, Denmark udforsker etisk og politisk ladede liv blandt en gruppe synlige biodiversitetsforkæmpende biologer og sporer, hvordan økologisk tænkning rejser og muterer, når sådanne biologer-cum-økoaktivister bevæger sig fra universitetsmiljøet gennem civilt engagement til hverdagens ureducerbare vanskeligheder og dilemmaer. Fra dette empiriske udgangspunkt undersøger projektet de måder, hvorpå økologiske følsomheder, "afstemninger" og evnen til at respondere konfigureres og dyrkes gennem, og undertiden på trods af, det videnskabelige praksis i den såkaldte videnskab om liv.

  Projektet var en del af projektet Enchanted Ecologies in Scandinavia, der tilvejebragte nye etnografiske beretninger om dyrkning af fortryllelse i naturorienterede oplevelser blandt selvudråbt sekulære mennesker i Skandinavien. Projektet udviklede nye måder at teoretisere fortryllelse på og analysere, hvordan fortryllede øjeblikke på forskellige måder kan relateres til etiske og politiske bekymringer.

  Interesseområder

  Natur, biodiversitet, økologier, miljøtik, energietik, aktivisme, krigsveteraner, konflikt, Sri Lanka, Danmark

  ID: 135852599