Esben Korsgaard Rasmussen

Esben Korsgaard Rasmussen

Ph.d. stipendiat

Mit ph.d.-projekt, "Eskatologi og suverænitet", undersøger forbindelsen mellem den moderne stats grundlæggelse og den kristne lære om de sidste dage hos Thomas Hobbes. Jeg påbegyndte projektet d. 01.02.2019 med lektor Carsten Pallesen som vejleder.

Jeg har tidligere undervist i filosofihistorie med fokus på metafysikkens og den politiske filosofis historie.

ID: 183692401