Nicolai Røge

Nicolai Røge

Ph.d. stipendiat

Projektet Hvem bestemmer i folkekirken? er en praktisk-teologisk undersøgelse og diskussion af legitimeringsargumenter i tre nyere, kirkelige sager. Sagerne, der behandles, er:

  • Kirkeminister Tove Fergos salmebogssag (2001-2003), der udsprang af det, som mange betragtede som ministerens illegitime indblanding i kirkens indre anliggender.
  • Ændringen af ægteskabsloven (2011-2012), som nødvendiggjorde indførelsen af et kirkeligt vielsesritual for to personer af samme køn.
  • BET 1544 (2012-2014), der, som den femte kommission siden Grundloven, søgte at løse det uafklarede forhold om kirkens indre anliggender.

På baggrund af en gennemgang af folkekirkeordningens (kirke)historiske legitimering samt en interviewundersøgelse med relevante aktører søger projektet at afklare forholdet mellem legitimitet, legalitet og sædvane i kirke/stat-forholdet.

Projektet er påbegyndt den 1. september 2020 med lektor Anders Holm som vejleder. 

Ved siden af min ansættelse ved Københavns Universitet er jeg ansat som sognepræst i Rudbjerg Pastorat i Lolland-Falsters Stift, da stiftet delvist finansierer stipendiatet. 

 

Primære forskningsområder

  • Praktisk teologi
  • D.G. Monrad og hans kirkepolitiske betydning
  • Den danske kirke- og religionsordning
  • Det 19. århundredes teologi og kirkeliv i Danmark
  • Folkekirken
  • Kirke og stat i Danmark og i Norden

ID: 247675338