Johanne Stubbe T Kristensen

Johanne Stubbe T Kristensen

Lektor

Primære forskningsområder

Eksistentielle problemstillinger, kristen troslære, moderne dogmatik med særlig vægt på efter-dialektisk dogmatik, herunder specielt gudslære, treenighedsteologi, eskatologi (håbsteologi), teologisk antropologi (det kristne menneskesyn), kropslig teologi herunder forholdet mellem teologi og andre videnskaber, dogmatikkens grundlagsproblemer og dogmatisk metode. Religionsteologi, økumenisk teologi, kulturteologi og befrielsesteologi (herunder feministisk teologi, womanistisk teologi og økoteologi).

Aktuelle forskningsprojekter

  • Paradokser, eksistens og livsstil. Projektet er tværfagligt og beskæftiger sig med aktuelle udfordringer i samtidens sundheds- og livsstilsforskning. 

  • Kropslig teologi med henblik på dogmatikkens grundlagsproblemer og selvforståelse, herunder forholdet mellem teologi, fænomenologi og psykoanalyse.

  • Håbsteologi. Eskatologiske problemstillinger med fokus på temaerne død, opstandelse, dom og genkomst.

  • Efterdialektisk dogmatik, særligt teologien hos Paul Tillich, Gerhard Sauter, Jürgen Moltmann og Wolfhart Pannenberg samt reception af denne.

  • Teologiens videnskabelighed og dogmatikkens metode. Projektet tager udgangspunkt i en læsning af Wolfhart Pannenbergs teologi historisk og aktuelt.

  • Treenighedsteologi i dag. Projektet bearbejder nutidig treenighedstænkning gennem en fænomenologisk-analytisk undersøgelse af Wolfhart Pannenbergs kropslige treenighedsteologi.

     

ID: 4599