Johanne Stubbe T Kristensen

Johanne Stubbe T Kristensen

Lektor

Primære forskningsområder

Eksistentielle og samfundsmæssige problemstillinger og paradokser (fx videnskabelige gåder, uoverkommelige udfordringer eller absurde begivenheder).

Videnskabsteori - især forholdet mellem teologi og andre videnskaber, teologiens grundlagsproblemer og metode med fokus på feltet "teologi, fænomenologi og psykoanalyse"). 

Moderne teologi, kristendom og kristen troslære med særlig vægt på efter-dialektisk teologi (især Paul Tillichs og Wolfhart Pannenbergs teologi).

Nutidig teologi (kropslig og kontekstuel teologi fx feministisk teologi, tyk teologi og neurodivers teologi).

Særlige emner inden for dogmatikken: Teologisk antropologi (det kristne menneskesyn), treenighedsteologi (gudslære), ekklesiologi (kirkelære) og eskatologi (håbsteologi).

Aktuelle forskningsprojekter

  • Udforskning af aktuelle paradokser inden for 1) eksistens og livsstil, 2) kirke og liturgi samt 3) samfund og udvikling: https://teol.ku.dk/afd/center-for-paradoksstudier/  

  • Tidlig efterdialektisk dogmatik, særligt teologien hos Paul Tillich, Gerhard Sauter, Jürgen Moltmann og Wolfhart Pannenberg. 

  • Sandhed og vished: Teologiens videnskabelighed og metode. Projektet tager udgangspunkt i en kritisk og konstruktiv læsning af efter-dialektiske tværfaglige værker. 

  • Befrielse og frihed: Projektet bearbejder nutidig treenighedstænkning gennem en fænomenologisk-analytisk undersøgelse af Wolfhart Pannenbergs samlede værker.

  • Liv og død og håb. I forlængelse af ph.d.-afhandling "Body and Hope" (2013 Mohr Siebeck): Eskatologiske problemstillinger med fokus på temaerne genkomst, dom, opstandelse og død.

ID: 4599