Nete Helene Enggaard

Nete Helene Enggaard

Postdoc

Aktuel forskning

  • Nye tilgange til Luthers sakramenteteologi; særligt spørgsmålet om realnærvær
  • Tradition og fornyelse, teologiske perspektiver på dåb- og nadverliturgi
  • Dansk liturgihistorie og gudstjenesteordninger
  • Nyere ritualteori
  • Højmesse og dåb i lyset af kvalitative empiriske studier
  • Onlinegudstjenestens teologiske og liturgiske problemstilinger
 
Aktuelt projekt (2021):
Dåbens status. Udfordringer og behov i arbejdet med dåbens teologi og liturgi.
 
Projektets formål er at indkredse aktuelle udfordringer til dåb – sproglige, liturgiske, teologiske – og behov for yderligere samtale samt pege på mulige veje i det videre arbejde med dåben.
 
Projektet er finansieret af økonomiske midler fra stiftsrådet i Helsingør Stift og gennemføres i samarbejde med Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet.

ID: 9246955