Iben Damgaard

Iben Damgaard

Lektor

Primære forskningsområder

Kierkegaard

Nietzsche

Ricœur

Etik og religionsfilosofi, hermeneutik, religionskritik.

Identitet og fortælling: Potentialer og problemer i narrative tilgange til identitet.

Aktuel forskning

  • Spørgsmålet om værdighed: spiller en både afgørende og omdiskuteret normativ rolle siden midten af det 20 århundrede. Værdighedsbegrebets lange og flertydige idéhistorie klinger med i aktuelle, etiske diskussioner om anerkendelsen af alle menneskers ligeværdighed. Den jødisk-kristne og den (sekulære) humanistiske tradition rummer en mangfoldighed af forsøg på at definere og begrunde begrebet om menneskets værdighed, men er det nødvendigt for at begrebet om værdighed kan fungere etisk orienterende? Jeg er optaget af, hvordan spørgsmål om værdighed konkret melder sig som eksistentielt-etisk problem i menneskets forhold til sig selv og andre.

 

  • Bibelske figurer i moderne filosofi, litteratur og teologi: Jeg arbejder med bibelske figurers rolle i Kierkegaards tænkning og mere generelt med bibelske figurer i filosofisk, litterær og teologisk religionskritik, som f.eks. Nietzsches og Dostojevskijs omdigtninger og moddigtninger af Jesus-figuren i religionskritiske aforismer og fortællinger. Jeg er grundlæggende interesseret i grænsefeltet mellem litteratur og teologi og litteraturens muligheder i forhold til filosofisk tænkning over eksistentielle, etiske og religiøse spørgsmål.

 

ID: 23341514